خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 614940
سرشناسه : خادمی،محمدجواد
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : حفاظت تطبیقی تفاضلی برای ترانسفورماتورهای قدرت [پایان‌نامه]/محمدجوادخادمی
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان،دانشکده فنی ومهندسی، ‭۱۳۹۲‬
مشخصات ظاهري : :مصور
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1392/11/28‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : ترانسفورماتورهای قدرت از مهمترین اجزاء سیستم قدرت به شمار می‌صآیند .بنابراین مانیتورینگ و بررسی عملکرد آنها در شرایط مختلف کاری و خطاها علاوه بر اینکه در محاسبات مختلف سیستم قدرت دارای اهمیت است می‌صتواند به منظور توسعه یک سیستم حفاظتی عملکرد صحیح آن را تضمین کند و مانع از خسارات جبران ناپذیر به ترانسفورماتور و شبکه متصل به آن شود .به عنوان اولین گام در توسعه روشهای تشخیص خطا و حفاظت ترانسفورماتور، این پایان‌صنامه با توسعه مدل اجزاء محدود تزویج مداری گذرای زمانی و پیاده‌صسازی یک مجموعه تست عملی مدلی دقیق را به منظور تحلیل عملکرد ترانسفورماتور در حالتهای مختلف کاری و خطا ارائه می‌صدهد .این مدل که برگرفته از مشخصات دقیق ترانسفورماتور شامل ابعاد هسته و سیم‌صپیچی‌صها و ساختار هندسی آن، همچنین مشخصات الکترومغناطیسی تمامی اجزاء تشکیل‌صدهنده ترانسفورماتور بویژه مشخصه غیرخطی هسته آن و معادلات الکتریکی حاکم بر آنها است با مقایسه با نتایج بدست‌صآمده از آزمایش‌صهای عملی مدلی دقیق از ترانسفورماتور را در کلیه حالتهای عملکردی آن ارائه می‌صدهد.بدلیل اینکه مهمترین عامل در جهت نقص عملکرد ترانسفورماتور خطاهای داخلی سیم‌صپیچی می‌صباشند مدل بدست‌صآمده از ترانسفورماتور به روش اجزاء محدود علاوه بر تست عملی با یکی از مهمترین مدلهای شبیه‌صسازی ترانسفورماتور در حالت خطای اتصال کوتاه داخلی سیم‌صپیچی مقایسه شده است.هدف اصلی این پایان‌صنامه، دستیابی به یک الگوریتم حفاظتی پیشرفته است که بتواند در سریع‌صترین زمان ممکن نقص بوجودصآمده در ترانسفورماتور را تشخیص داده و در جهت رفع آن اقدام کند .با استناد به الگوی رفتاری ترانسفورماتور حامل خطا این پایان‌صنامه یک روش جدید برای پایش بر خط ترانسفورماتورهای قدرت جهت تشخیص تمامی حالتهای کاری ترانسفورماتور شامل حالت کاری نرمال عملکرد در حضور خطاهای خارجی، عملکرد در حضورخطاهای داخلی و بارگذاریهای مختلف که یکی از موارد آن ایجاد جریان هجومی در ترانسفورماتور است را ارائه می‌صدهد .پایش بر خط ضرایب موجک جریانهای ترمینالی و استخراج شناسه‌صهایی از آنها که قابلیت توصیف کیفی و کمی عملکرد ترانسفورماتور را داشته باشند، اساس روش تشخیص خطای مبتنی بر پایش سیگنالهای جریانی ترانسفورماتور را تشکیل می‌صدهند .مهمترین مزیت این روش، عدم تحمیل نیازمندیهای پیچیده نرم‌صافزاری و سخت‌صافزاری به سیستم تشخیص خطا و همچنین سرعت بسیار بالا در تشخیص‌صدهی می‌صباشد که بهره‌صبرداری آسان از آن را تضمین می‌صکند .الگوریتم حفاظت تفاضلی بهینه‌صای که بر اساس ضرایب انرژی موجک پیاده‌صسازی شده و با تولید شاخص‌صها یا ضرایبی که برای هر گروه از حالتهای عملکردی ترانسفورماتور تعریف شده است می‌صتواند بخوبی وضعیت ترانسفورماتور را تشخیص داده و سیگنال مناسب جهت عملکرد تجهیزات حفاظتی را در صورت لزوم فراهم آورد .این الگوریتم حفاظتی با داشتن یک ساختار منطقی و تطبیقی در شرایط مختلف عملکرد صحیح سیستم حفاظت را تضمین می-کند.به عبارتی با تعریف یک شاخص جدید الگوریتم حفاظت دیفرانسیل پیشنهادی، ساختاری تطبیقی به خود می‌صگیرد و می‌صتوان بدون اعمال تنظیمات اضافه‌صای برای دیگر ترانسفورماتورهای مختلف با توان‌صهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد .آزمایش‌صهای عملی مختلف در این رساله از طریق اندازه‌صگیری‌صها بر روی یک ترانسفورماتور‭kVA2‬ ،‭V380/V380‬ ، ‭Hz50‬ تک فاز صورت گرفته است
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)