خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 614957
سرشناسه : فرزام،طاهره
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : بررسی مقامات حمیدی ازحیث ساختار داستانی وروایی [پایان‌نامه]/طاهره فرزام
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، ‭۱۳۹۳‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1393/06/31‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : اینپایان نامه،پژوهشیپیرامونبررسیوتحلیلعناصرداستانیمقاماتحمیدیازجهاتگوناگوناست .مقاماتحمیدیبهعنواناثریارزشمنددرنثرمصنوعومتکلفقرنششم،جزوآثارداستانیکهندرادبفارسیمحسوبمی شودکهازلحاظاسلوبداستانیوسبکنگارش،ازچنانقابلیتیبرخورداراستکهمی توانعناصرداستانیمختلفینظیرشخصیت،موضوع،راوی،صحنه،گفت وگو،لحن،فضا،زمانومکانرادرمقامه هایآنبررسیکرد.دراینپژوهشکوشیده ایممقاماتحمیدیراازدیدگاهیمتفاوت،جدایازوجوهبلاغیوتکلفاتادبیآنموردمطالعهقراردهیم .هدفاینپژوهش،آشناییباساختارمقامه نویسیوبررسیمقاماتحمیدیازلحاظساختارداستانیومقایسهوتطبیقآنباآثارداستانیمعاصراست
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)