خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 614983
سرشناسه : بی باک،مریم
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : برررسی برخی ترتیب های تصادفی وکاربرد آنها [پایان‌نامه]/مریم بی باک
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان،دانشکده علوم پایه، ‭۱۳۹۲‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1392/11/28‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : چکیده :درسال‌صهایاخیر،ترتیب‌صهایتصادفیدرحوزه‌صهایمختلفآمارواحتمالگسترشیافتهواستفادهمی‌صشوند .دراینتحقیقبهبررسییکیازاینترتیب‌صهابه-نام‭Excess Wealth‬می‌صپردازیم .ابتداتابع‭Excess Wealth‬رامعرفیکردهوارتباطآنبابرخیویژگی‌صهایمربوطبهتوزیع‌صهایطول-عمروهمچنینکاربرداینتبدیلبرایشناساییداده‌صهایدنبالهسنگینرابیانمی‌صکنیم . سپسترتیبتصادفی‭Excess Wealth‬رامعرفی،ارتباطآنباترتیب-هایتصادفیدیگروچندویژگیازاینترتیبرابررسیمی‌صکنیم.
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)