خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615213
سرشناسه : جورابی،سیما
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : اثرات تاریخ کاشت وکود نیتروژنه برتولید سورکوم علوفه ای در کشت بین زراعی تابستانه در خرم آباد [پایان‌نامه]/سیماجورابی
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان دانشکده کشاورزی، ‭۱۳۸۵‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : ‭۱۴۵-۱۵۳‬
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1385/09/07‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر تولید سورگوم علوفه‌ای ‭Sorghum bicolar Speedfeed‬ درکشت بین زراعی تابستانه در خرم‌آباد ،آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی ،در ایستگاه تحقیقاتی م‌رکز تحقیقات کشاورزی خرم آباد واقع در سراب چنگایی انجام شد. تاریخ کاشت به عنوان عامل فرعی در سه تاریخ‭۲۰ ‬خرداد،۵تیر و‭۲۰‬تیرماه وسطوح کود نیتروژن به عنوان عامل اصلی ودر چهار سطح‭۱۵۰،۱۰۰،۰ ‬و‭۲۰۰‬کیلوگرم نیتروژن در هکتاراز منبع کود اوره در نظر گرفته شد. بعد از برداشت محصول این گیاهان ،وزن ترکل ،وزن خشک کل،وزن خشک برگ،وزن خشک ساقه ،ارتفاع بوته ،عملکرد بذر وبیوماس کل محاسبه شدند .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده نشان داد که در مورد کلیه صفات کمی در برداشت اول،تاریخ کاشت سوم وسطوح کودی ‭N1‬،‭N2‬ و‭N3‬ نسبت به بقیه تیمارها برتری داشتند و بین آنها تفاوت معنی داری از نظر آماری وجود ندارد .دردومین برداشت ،تاریخ کاشت دوم و سطوح کودی‭N2‬ و‭N3‬ نسبت به بقیه برتری داشتند و بین آنها تفاوت معنی داری ازنظرآماری وجود ندارد.درمجموع دو برداشت ،عملکردعلوفه تر و علوفه خشک ،وزن خشک برگ و وزن خشک ساقه در دومین تاریخ کاشت و سطوح کودی ‭N2‬ و‭N3‬ نسبت به بقیه برتری داشت.در نهایت تیمار‭N2T2‬به دلیل عملکرد مطلوب و هزینه کمتر و آلودگی کمتر محیط زیست ،بعنوان بهترین تیمار معرفی شد. واژگان کلیدی :سورگوم علوفه ای ،تاریخ کاشت ،کود نیتروژنه ،کشت بین زراعی تابستانه
اساتید راهنما و مشاور : اکبری،ناصر، راهنما
: چائی چی،محمدرضا، مشاور
: سهرابی،اکبر، مشاور
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)