خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615219
سرشناسه : بارانی،محسن
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : تاثیر الگوی کاشت وکود ازته پایه بر عملکرد ،اجزای عملکرد وپروتئین دانه ماش سبز رقم [پایان‌نامه]/محسن بارانی
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان دانشکده کشاورزی، ‭۱۳۸۶‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : ‭۱۱۹-۱۳۱‬
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کاردانی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1389/08/22‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : به منظورمطالعه اثرآرایش کاشت وسطوح مختلف کود ازته پایه (استارتر)برعملکردواجزای عملکرددانه ماش،آزمایشی درسال زراعی‭۱۳۸۴-۸۵ ‬درقالب طرح اسپلیت پلات برپایه بلوکهای کامل تصادفی باسه تکراردردانشگاه لرستان با‭۱۲۵‬مترارتفاع ازسطح دریاومتوسط بارندگی سالیانه‭ ۵۲۴ ‬میلی متر بااقلیم نیمه خشک اجراگردید.سه الگو یاآرایش کاشت‭ ۱ ‬- الگوی کاشت دستپاش (آرایش تصادفی بوته ها)‭ ۲ ‬- الگوی کاشت ردیفی (آرایش کاشت مستطیل،‭ ۵۰x ۱۰‬سانتیمتر)و۳-الگوی کاشت کپه‌ای (آرایش مربع ،‭ ۵۰ x ۵۰‬سانتیمتر)به‌عنوان عامل‌اصلی و سه سطح مصرف کودازته پایه صفر،‭۲۵‬و‭۵۰‬کیلوگرم درهکتاربه عنوان عامل فرعی درنظرگرفته‌شد.نتایج نشان داد که الگوی کاشت کپه ای (آرایش مربع) با تولید عملکرد دانه‭۱۴۵۲‬کیلوگرم در هکتار در سطح احتمال‭۱ ‬درصد دارای اختلاف بسیار معنی داری باالگوی کاشت ردیفی (آرایش مستطیل) با تولید‭۹۰۶/۷‬کیلو گرم در هکتاروالگوی کاشت دستپاش (آرایش تصادفی بوته ها)با تولید‭۸۰۱/۳ ‬کیلوگرم درهکتاربود.همچنین بالاترین عملکرد پروتئین دانه‭۳۶۴/۸)‬کیلوگرم درهکتار)،عملکردبیولوژیک ‭۴۵۸۹)‬کیلوگرم درهکتار)وتعدادغلاف دربوته‭۲۳/۸۱)‬)ازالگوی کاشت کپه‌ای بدست آ مد.کاربرد‭۵۰‬کیلوگرم درهکتارکودازته پایه‌بیشترین عملکرددانه‭۱۱۲۳)‬کیلوگرم درهکتار)،عملکردبیولوژیک(‭۴۰۶۵ ‬کیلوگرم درهکتار)ودرصدپروتئین دانه‭۲۵/۴۱)‬)رانسبت به‌دوسطح دیگرکاربردکود پایه‌تولیدنمود.برطبق نتایج آزمایش مقادیر‭۲۵‬و‭۵۰‬کیلوگرم درهکتارکودازته پایه به ترتیب باتولید‭۲۷۳‬و‭۲۷۴‬کیلوگرم درهکتار پروتئین دانه برترازتیمارعدم کاربردکودازته پایه باتولید‭۲۲۳/۷‬کیلوگرم پروتئین‌دانه‌درهکتار بودند.بررسی ماتریس‌ضرایب همبستگی بین عملکردواجزای عملکرددانه نشان دادکه همبستگی مثبت ومعنی داری بین عملکرددانه باعملکردبیولوژیک،تعدادغلاف دربوته،وزن هزاردانه،عملکردپروتئین دانه‌وضریب برداشت‭(HI)‬درسطح‌احتمال۱درصدوجوددارد.بین عملکردبیولوژیک باتعدادغلاف دربوته‌درسطح‌احتمال۱درصدوتعداددانه درغلاف ووزن هزاردانه درسطح احتمال‭۵ ‬درصدهمبستگی مثبت ومعنی داری وجودداشت،دربین این صفات تعداد غلاف دربوته دارای بیشترین ضریب همبستگی‭۰/۹۱۲)‬)با عملکرد بیولوژیک بود. واژگان کلیدی:ماش،الگوی کاشت،کودازته پایه،عملکرد،اجزای عملکرد.
اساتید راهنما و مشاور : اکبری،ناصر، راهنما
: سهرابی،اکبر، مشاور
: احمدی، هادی، مشاور
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)