خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615242
سرشناسه : سحر فلاح
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثرات کاربرد کودهای پر مصرف‭(npk)‬ بر صدمات مکانیکی بذر نخود در دو سطح رطوبت [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۹۲‬
مشخصات ظاهري : :مصور
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1392/03/29‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : نخو‭( Cicer arietinum)‬یکی از محصولات مهم خانواده حبوبات است و نقش عمده ای در تامین پروتئین مورد نیاز کشور را دارد. با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین بالا بودن ضایعات این محصول در کشور ضروری است که تحقیقات بنیادی درمورد کاهش ضایعات آن انجام گیرد . ضایعات ناشی از خسارات مکانیکی به دانه نخود بخشی از ضایعات کلی این محصول را تشکیل می دهد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر کودهای پرمصرف ( نیتروژن‭ ۵۰ ‬کیلوگرم در هکتارو فسفر‭ ۱۰۰ ‬کیلوگرم در هکتار و پتاسیم‭ ۱۰۰ ‬کیلوگرم در هکتار) و م‌ی‌زان رطوب‌ت بذر در میزان صدمات وارده به بذرها تحت ضربات مختلف می باشد. تیمارها شامل رقم نخود (آرمان و آزاد) تیمار کودی به صورت ترکیبی ‭N , P, K, NP, NK, PK, NPK)‬و شاهد)رطوب‌ت ب‌ذر(‭ ۱۵ ‬و‭ ۸ ‬درصد)و سرعت ضربه ‭ ۱۰)‬و‭ ۲۰ ‬و‭ ۳۰ ‬متر بر ثانیه) ب‌ود. آزمایش در شرایط مزرعه و آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان به ترتیب به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی وفاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شدند. در آزمایشگاه تیمارهای رطوبتی اعمال و با استفاده از یک دستگاه تست ضربه ضربه زنی صورت گرفت. نتایج نشان داد که اثرات متقابل ضربه رطوبت و رقم در سطح یک درصد بر میزان صدمات وارده معنی دار شد. بیشترین میزان صدمات مکانیکی در رقم آزاد با تیمار کودی شاهد سرعت ضربه‭ ۳۰ ‬متر بر ثانیه و رطوبت بذر‭ ۸ ‬درصد به میزان‭ ۷۴ ‬درصد مشاهده شد. کمترین میزان صدمه دیدگی در رقم آرمان سرعت ضربه‭ ۱۰‬متر بر ثانیه مصرف کود پتاسیم و رطوبت‭ ۸ ‬و‭ ۱۵ ‬درصد مشاهده شد . اثرا ت فاکتورهای مورد بررسی بر سایر صفات نظیر جوانه زنی اندازه بذر و میزان نشت الکترولیت و درصد گیاهچه های غیر عادی معنی دار بود . بیشترین درصد گیاهچه غیر عادی در رقم آزاد سرعت ضربه‭ ۲۰ ‬متر بر ثانیه تیمار کودی شاهد و رطوب‌ت بذر‭ ۱۵ ‬درصد به میزان‭ ۷۳/۶ ‬درصد مشاهده شد. کمترین درصد گیاهچه های غیر عادی در سرعت ضربه‭ ۱۰ ‬متر بر ثانیه کاربرد هر سه کود‭( NPK)‬رطوبت‭ ۱۵ ‬درصد در رقم آزاد و همچنین در سرعت‭۲۰ ‬متر بر ثانیه تیمار کود نیتروژن و فسفر رطوبت‭ ۶ ‬درصد و رقم آرمان به میزان‭ ۲/۳ ‬درصد مشاهده شد. بیشترین میزان نشت الکترولیت ها در ترکیبات تیماری سرعت ضربه‭ ۳۰ ‬متر بر ثانیه تیمار کودی ‭NK‬ و رق‌م آزاد ب‌ه میزان‭ds/cm/gr ۰/۷۳ ‬ مشاهده شد کمترین میزان نشت الکترولیت در سرعت ضربه‭ ۱۰ ‬متر بر ثانیه تیمار کودی ‭NP‬ در رق‌م آزاد ب‌ه م‌ی‌زان‭ds/cm/gr ۰ /۰۲‬ مشاهده شد. در رقم ازاد تیمارها ی کودی اثر معنی داری بر طول و عرض و قطر داشتند ولی بر ارتفاع بذر اثر معنی داری نداشتند. اثر متقابل سه گانه در صفت اندازه طول و عرض بذر در سطح احنمال یک درصد معنی داری بود.
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)