خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615273
سرشناسه : رحمانی نیا، مریم
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر نوساتان نرخ ارز بر تجارت ایران(مطالعه موردی: واردات گندم و برنج) [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگا لرستان، ‭۱۳۹۳‬
مشخصات ظاهري : : جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1393/11/25‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : بخش کشاورزی از مهمترین بخش‌صهای اقتصاد کشور است .بررسی رفتار نرخ‌صارز واقعی به عنوان شاخصی برای درجه رقابت بین‌صالمللی کشور و عامل موثر بر عملکرد بخش خارجی اقتصاد همواره برای کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار بوده است .بدین جهت تعیین و حرکت به سوی نرخ ارز مناسب و با ثبات در یک کشور بسیار با اهمیت می باشد .در مطالعه حاضر بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت ایران)مطالعه ی موردی واردات گندم وبرنج (در دوره زمانی‭1390-1360‬ص‍ بررسی شد .به این منظور، ازمدل خود رگرسیونی تعمیم‌صیافته‭GARCH‬ به منظور سنجش درجه بی‌صثباتی نرخ ارز به عنوان متغیری که طی زمان تغییر می‌صکند استفاده و سپس اثرات نوسانات نرخ‌صارز بر واردات محصولات کشاورزی با بهره‌صگیری از الگوی سری-زمانی ‭(ARDL)‬ وسازوکار ‭(ECM)‬ بررسی گردید .براساس یافته‌صهای این پژوهش روابط کوتاه صمدت و بلند مدت قوی و معنی‌صداری بین متغیرها در مدل واردات وجود دارد .ضریب جمله تصحیح‌صخطا با علامت منفی و معنی‌صداری برنج و گندم نشان از سرعت نسبتا زیاد تعدیل عدم تعادل کوتاه‌صمدت به تعادل بلندصمدت دارد .به طوری که در هر دوره تقریبا ‭72‬ درصد از عدم تعادل بوجود آمده درمحصول گندم، و محصول برنج نیز در هر دوره تقریبا ‭36‬ درصد از عدم تعادل بوجود آمده در مدل، در دوره‌صجاری تعدیل می‌صگردد .نتیجه مذکور بدین معنی می‌صباشد که تقریبا زمانی حدود سه دوره لازم است تا عدم تعادل کوتاه‌صمدت تعدیل‌صشده و مدل به تعادل بلندصمدت بازگردد .پیشنهاد می‌صشود از داده های با دوره زمانی کوتاهتر برای حصول نتایج دقیق‌صتر استفاده شود و همچنین دولتمردان وسیاستگذاران با برقراری روشهایی برای
اساتید راهنما و مشاور : غلامرضایی، سعید، استاد راهنما
: پاکروان، محمد رضا، استاد مشاور
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)