خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615373
سرشناسه : نوروزیان،عادل
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : مطالعه تاثیرکودهای ریزمغذی روی وبوربرعملکردکمی،کیفی وخصوصیات رشدکلزای پائیزه رقم اکاپی درشرایط اقلیمی خرم آباد [پایان‌نامه]/عادل نوروزیان
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان،دانشکده کشاورزی، ‭۱۳۸۹‬
مشخصات ظاهري : :جدول،نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1389/04/01‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : به منظوربررسی تاثیرمحلو پاشی عناصرریزمغذی روی وبور برعملکردواجزای عملکردومیزان روغن وپروتئین دانه درکلزا آزمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار درسال زراعی‭۱۳۸۷ ‬به اجرادرآمد .این آزمایش شامل محلول پاشی دوعامل سولفات روی واسیدبوریک هرکدام درچهارسطح ‭۱۵،۱۰،۵،۰)‬کیلوگرم درهکتار)بود.نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه اثرات اصلی هردوعامل تاثیرمعنی داری برعملکرددانه ،تعداددانه‌درغلاف ،تعدادغلاف دربوته ،شاخص برداشت،مجموع ماده خشک تولیدی ،میزان روغن وپروتئین دانه داشتند. ازطرفی اثرمتقابل دوعامل برتعدادشاخه فرعی دربوته واثراصلی کاربردروی ،برتعداد غلاف درشاخه فرعی وارتفاع بوته معنی داربود .دراین آزمایش بیشترین میزان عملکرد دانه معادل‭۳۷۳۰ ‬کیلوگرم درهکتارمربوط به تیمارمحلول پاشی‭۱۵ ‬کیلوگرم درهکتارسولفات روی و‭۱۰‬کیلوگرم درهکتاراسیدبوریک آثارسمیت بوردرگیاه شامل کلروزه شدن نوک وحاشیه برگ ها وپس ازآن توسعه سریع نقاط نکروزه درآن ها پیداشد ،انا باافزایش مقادیر سولفات روی مصرفی آثار سوءسمیت درگیاه مشاهده نشد.بررسی روندرشد درتیمارهای مختلف نشان داد که با محلول پاشی روی وبور ،سرعت رشدمحلول ‭(CGR)‬ مجموع ماده خشک تولیدی ‭(TDM)‬ وشاخص سطح برگ ‭(LAI)‬ افزایش می یابد
اساتید راهنما و مشاور : نوروزیان،عادل، مولف
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)