خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615377
سرشناسه : چراغی،اکبر، مولف
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : تاثیرات پری بیوتیک تجارتی آلفامیون برعملکرد جوجه های گوشتی پرورش یافته دردوالگوی مختلف [پایان‌نامه]/اکبرچراغی
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان،دانشکده کشاورزی، ‭۱۳۸۹‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1389/06/31‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح‭ ۰/۲،۰/۱،۰ ‬درصدآلفامیون درجیره برعملکرد طیورگوشتی بااستفاده از‭۴۸۰ ‬قطعه جوجه گوشتی نروماده تجارتی راس درسالنی باسیستم بسته وتهویه عرضی اجراشد.جوجه ها دریک روزگی پس ازتوزین ،به طورتصادفی در‭۲۴‬جایگاه گروهی توزیع شدند .طی دوره آزمایش دوجیره شامل جیره های آغازین‭۲)‬تا‭۲۱‬روزگی) ورشد‭۲۲)‬تا‭۴۹‬روزگی) برمبنای ذرت وسویا وبااستفاده ازسایرترکیبات معمول خوراک مرغ دربازاربه منظور تامین احتیاجات غذایی جوجه های گوشتی توصیه شده ‭NRC(1994)‬ تنظیم شد. متغیرهای وزن زنده ،مصرف خوراک،ضریب تبدیل خوراک ،تلفات وراندمان عملکرداقتصادی بررسی شد. در‭۲۸‬و‭۴۹‬روزگی به ترتیب چهارو‭۱۰‬جوجه ازهرپن برای ارزیابی صفات مربوط به لاشه شامل وزن‌وراندمان لاشه ووزن چربی حفره شکمی کشتارشد .میانگین وزن بدن جوجه ها درسنین‭۴۲،۲۸،۲۱،۱۴،۷ ‬و‭۴۹ ‬روزگی به طورمعنی داری تحت تاثیر سطح آلفامیون جیره قرارنگرفن.دراوایل دوره وزن جوجه های تحت رژیم خوراکی بدون آلفامیون به میزان اندکی بیشتربوداما درپایان دوره وزن جوجه های تحت تیمار‭ ۰/۲ ‬درصدآلفامیون درجیره بالاتربود ولی این اختلاف وزن درهیچ سنی معنی دارنشد.جیره های حاوی‭۰/۲ ‬درصدآلفامیون درجیره وجیره های بدون آلفامیون نسبت به جیره های حاوی‭۰/۱ ‬درصدآلفامیون درجیره باعث افزایش مصرف خوراک شدندواین اختلاف فقط درمقطع سنی‭۳۵ ‬تا‭۴۲‬روزگی معنی دارشد. همچنین ازنظرتاثیربرراندمان تبدیل خوراک نه تنها باجیره های حاوی‭۰/۱ ‬درصد آلفامیون درجیره اختلاف معنی داری نداشتندبلکه بلکه ازنظرعددی نیزتقریبا دریک دامنه ی همسانی بودند .راندمان چربی حفره شکمی درسن‭۲۸ ‬روزگی به طورمعنی داری تحت تاثیر سطح آلفامیون جیره وچربی مطلق حفره شکمی درسن‭۴۹ ‬روزگی به طورمعنی داری تحت تاثیردمای محیط قرارگرفت.نتیجه گیری می شود که افزودن آلفامیون به میزان‭۰/۱ ‬درصد به جیره مرغ ها درشرایط سرمای محیط و‭۰/۲‬درصد درشرایط گرمای محیط پرورش موجب تبعات اقتصادی مثبت به لحاظ کاهش تلفات وراندمان عملکرد اقتصادی گله ها می شود .میانگین تلفات جوجه ها درتمام سنین باافزایش آلفامیون به جیره کاهش یافت ولی این کاهش فقطدرمقطع سنی‭۲۲ ‬تا‭۴۹‬روزگی معنی دار شد. افزایش آلفامیون به جیره باعث بهبود وافزایش معنی دارشاخص راندمان عملکرد اقتصادی شد
اساتید راهنما و مشاور : چراغی،اکبر، مولف
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)