خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615378
سرشناسه : خورشیدوند،کلثوم، مولف
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثرتنش کم آبی برروی عملکرد واجزاءعملکردبرخی ازژنوتیپ های کلزادرشرایط اقلیمی خرم آباد [پایان‌نامه]/کلثوم خورشیدوند
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان،دانشکده کشاورزی، ‭۱۳۸۹‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1389/04/02‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : باتوجه به نیازروزافزون کشوربرای تامین روغن خوراکی و همچنین بروزخشکسالی های مکرر،شناسایی ارقام کلزاکه درشرایط محدودیت آب ،عملکردقابل قبولی داشته باشند ازاهمیت زیادی برخورداراست .به همین منظور،آزمایشی تحت عنوان بررسی اثرات تنش کم آبی برعملکرد واجزاء عملکردکلزا درشرایط آب وهوایی منطقه خرم آباد درسال‭۱۳۸۶-۸۷ ‬درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه لرستان برروی برخی ژنوتیپ های کلزای پاییزه انجام شد .این پروژه درقالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی‌دردوسایت بدون تنش (آبیاری کامل) وتنش خشکی (قطع آبیاری پس ازمرحله‭۱۰ ‬درصدگلدهی ) باسه تکراراجراگردید.نتایج حاصل ازتجزیه واریانس بیانگرآن است که هم درسایت بدون تنش (آبیاری کامل) و هم درسایت تنش خشکی بین ژنوتیپ های مختلف ازنظرصفت عملکرددانه ،تعداد خورجین دربوته ،تعداد دانه درخورجین ،وزن هزاردانه،درصدروغن وعملکرد روغن درسطح احتمال‭ ۰/۰۱ ‬اختلاف معنی داروجوددارد. نتایج نشان دادکه کاهش مصرف آ ب باعث بروزتنش شدیدی دراین گیاه می شود،به طوری که سبب کاهش معنی دار عملکرد دانه واجزای عملکرددانه درژنوتیپ های مختلف کلزای پاییزه می گردد. دراین رابطه،درصدکاهش تعدادخورجین دربوته ‭۲۷/۴۲)‬درصد) نسبت به اجزای دیگربیشتربود .درمقایسه ژنوتیپ های تحت تنش خشکی رقم ‭Geronimo‬ بامیانگین‭ ۱۹۶۸/۵۳ ‬کیلوگرم درهکتار بیشترین عملکرددانه را داشت. ازنظرعملکرد روغن ارقام ‭Talaye‬ و ‭Geronimo‬ به ترتیب بامیانگین‭ ۷۹۵/۰۲ ‬کیلوگرم درهکتار ‭Geronimo‬به عنوان رقمی مناسب جهت کشت دیم درمنطقه خرم آبادتوصیه می گردد
اساتید راهنما و مشاور : خورشیدوند،کلثوم، مولف
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)