خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615408
سرشناسه : مجیری،فرزانه، مولف
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های آویشن ‭(Thymus sPP.)‬ ایران بااستفاده ازنشانگر نیمه تصادفی ‭ISJ‬ [پایان‌نامه]/فرزانه مجیری
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان،دانشکده کشاورزی، ‭۱۳۹۰‬
مشخصات ظاهري : :مصور،جدول،نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1390/04/15‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : آویشن یکی ازمعروفترین گیاهان دارویی وادویه ای جهان بعلت دورگه گیری بین گونه ای تنوع زیادی دارد . به منظور بررسی تنوع ژنتیکی توده های آویشن موجوددرایران برای اولین بار از‭ ۳۰‬آغازگرنیمه تصادفی ‭IsJ‬ ازدوگروه آغازگرهای ردیاب اینترون ‭(IT)‬ وردیاب اگزون ‭(Et)‬ برروی‭۷۰ ‬توده آویشن استفاده شد. تمام آغازگرها درمجموع‭ ۶۹۴ ‬باندتکثیرکردندکه‭ ۶۸۳ ‬عددباند ‭۰/۰۹۸)‬) آنهاچندشکل بودند .بیشترین تعداد باندازچندشکل از‭۱۷‬تا‭ ۲۷‬باندمتغیربود. متوسط تعداد باندبه ازای هرآغازگر‭ ۲۳/۱۳ ‬عددوبرای هرژنوتیپ‭ ۹/۹۱ ‬عددبرآوردشد. بیشترین وکمترین محتوای اطلاعات چندشکلی مربوط به آغازگر ‭IT 15-33‬ به ترتیب با‭ ۰/۳۷ ‬و‭ ۰/۲۱‬بود. بیشترین مقدارشاخص نشانگررا آغازگر ‭۹/۳۶)ET15-36‬) وکمترین مقدار راآغازگر ‭۳/۷۴ ET 18-6‬) به خوداختصاص داد. تجزیه خوشه ای بااستفاده ازنرم افزار ‭DARwin 5‬ وروش ‭UPGMA‬ وتشکیل ماتریس تشابه دایس توده هارابه شش گروه تقسیم کرد. میانگین شاخص شانون‭ ۰/۲۹۴ ‬برآوردگردید . نتایج تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که تنوع درون گونه هابیشترازتنوع بین گونه هاست. بطوریکه ازکل تنوع ژنتیکی‭۸۸ ‬درصدآن مربوط به درون گونه ها و‭ ۱۲ ‬درصدتنوع مربوط بین گونه هاست. گروه بندی گونه هابه روش ‭UPGMA‬ وفاصله ژنی نی گونه هارابه چهارگروه تقسیم کرد. فواصل ژنتیکی نی براساس فراوانی آلی بین گونه ها از‭ ۰/۰۲۵‬تا‭ ۰/۱۱۷‬متغیربود .بیشترین فاصله ژنتیکی نی بین گونه ‭T. daenensis‬ و ‭T .vulgaris‬ و کمترین فاصله بین گونه ‭T.fedtschenkoi‬ و‭T.migricus‬ دیده شد. نتایج نشان داد که گروه بندی حاصل ازتجزیه خوشه ای تاحدودی بامنشاء جغرافیایی مطابقت دارد .ازتنوع موجوددردرون وبین گونه هامی توان دربرنامه های اصلاحی برای تولید هتروزیس وایجادروابط تکاملی واهلی سازی گیاهان استفاده نمود
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)