خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615417
سرشناسه : فلاح،روزبه، مولف
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : تاثیرافزودن ماست ترش وخمیرترش برروی کیفیت سیلوی ذرت علوفه ای [پایان‌نامه]/روزبه فلاح
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان،دانشکده کسشاورزی، ‭۱۳۹۰‬
مشخصات ظاهري : :جدول،نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1390/08/29‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : امروزه افزودنی های مختلف عمدتاتجاری باهدف بهبودکیفیت به سیلوی ذرت اضافه می شوند. این افزودنی ها که عمدتا حاوی باکتری های اسیدلاکتیک هستند گران قیمت وکاربردآن ها دشواراست .ماست ترش وخمیرترش دوماده ارزان قیمت وقابل دسترس هستند که حاوی بکتری های اسیدلاکتیک‌ی هستند لذامی توانند جایگزین افزودنی های تجاری گردند. دراین پژوهش تاثیرافزودن ماست ترش وخمیرترش برکیفیت ظاهری وترکیبات شیمیایی سیلوی ذرت علوفه ای بررسی شد.‭۳۶ ‬سیلوی ذرت علوفه ای درسه تیمارکه شامل‭۱ ‬- بدون ماده افزودنی(شاهد‭۲(‬- افزودن ماست ترش به میزان پنج درصدماده خشک‭۳ ‬- افزودن خمیرترش به میزان پنج درصد ماده خشک درکیسه های نایلونی به وزن تقریبی چهارکیلوگرم به مدت‭۷۰ ‬روز نگهداری شدند. ازهرتیماردرروزها ی‭ ۷۰،۳۰،۱۰‬تعدادچهارسیلوبه منظورتعیین کیفیت ظاهری سیلو (بو،لمس ورنگ) وخصوصیات شیمیایی (شامل ‭PH‬ ،ماده خشک،ماده آلی،خاکستر،پروتئین خام،ازت آمونیاکی،ازت کل،نقطه فلیگ و اتلاف ماده خشک) ارزیابی شد . ظرفیت بافرینگ سیلودرزمان صفررابربا‭ ۸۱/۰۶ ‬میلی اکی والان درکیلوگرم ماده خشک بود. افزودن ماست ترش وخمیرترش تاثیرمعنی داری برخصوصیات ظاهری سیلوهانداشت (‭. (P>۰/۰۵>‬اختلاف معنی داری ازلحاظ ماده خشک ازطریق آون بین سیلوهای شاهدوعمل آوری شده درطی دوره‭۷۰ ‬روزه سیلوشدن وجودنداشت‍(‭. (P>۰/۰۵>‬ سیلوهای حاوی ماست ترش وخمیرترش دارای ماده آلی بیشتری نسبت به سیلوهای شاهدبودند‭. (P<۰/۰۵)‬ میزان پروتئین خام درسیلوهای باماده افزودنی بیشتر ازسیلوهای شاهدبود‭. (P<۰/۰۵)‬تفاوت‌معنی داری بین سیلوهای حاوی ماست ترش وخمیرترش باسیلوی شاهدازنظر لحاظ ‭PH‬ وجودداشت ‭. (P<۰/۰۵)‬ هرچندمیزان ازت کل به طورمعنی داری درسیلوهای حاوی ماده افزودنی بیشترازسیلوهای شاهدبود ‭. (P<۰/۰۵)‬ ازت آمونیاکی درسیلو های تلقسح شده به طورمعنی داری کمترازسیلوهای شاهدبود ‭.(P<۰/۰۵)‬ میزان خاکسترخام درسیلوهای عمل آوری شده کمترازسیلوهای شاهدبود‭.(P<۰/۰۵)‬ علاوه براین شاخص فلیگ برای سیلوهای حاوی ماست ترش وخمیرترش بالاترازسیلوشاهدبود ‭.(P<۰/۰۵)‬ افزودن ماست ترش وخمیرترش تاثیرمعنی داری برکاهش میزان اتلاف ماده خشک سیلوی ذرت نداشت .نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن ماست ترش وخمیرترش به سیلوسبب افزایش ماده مغذی ،کاهش میکروارگانیسم های نامطلوب،افزایش اسیدیته سیلو ،بالارفتن شاخص فلیگ می شود
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)