خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615513
سرشناسه : محمودی،سعیده
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : تحلیل گفتمان ادبی خطبه های امام علی (ع) (مطالعه موردی:توحید ،شقشقیه ،جهاد،متقین) [پایان‌نامه]/سعیده محمودی
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، ‭۱۳۹۲‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1392/11/28‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : گفتمان که در مقابل واژه‌صی ‭(discourse)‬ نهاده شده است مفهومی است میان رشته ای که در بسیاری از رشته‌صهاصی علوم اجتماعی کاربرد دارد .گفتمان به طور کلی به ساخت یا بافت زبان در مراحل بالاتر از جمله اطلاق می‌صشود .تحلیل گفتمان، یکی از ابزارهاصی تحلیل متون ادبی است که ارتباط بین ساختارهاصی‌ص‍ گفتمان مدار و دیدگاه‌صهاصی اجتماعی حاکم بر تولید گفتمان را بررسی، توصیف وتوجیه می‌صکند، تحلیل گفتمان ادبی به عنوان یکی از فروع تحلیل گفتمان به بررسی و نقد متون ادبی از جنبه ساختارهاصی زبانی و بافت متنی و هماهنگی آن-ها با بافت موقعیتی می‌صپردازد.نهج‌صالبلاغه به عنوان مجموعه سخنانی فروتر از قرآن کریم و فراتر از کلام بشری همواره مورد بررسی و تحلیل پژوهشگران قرار گرفته است، اما یکی از ویژگی‌صهای شایان‌صتوجه درباره نهج‌صالبلاغه ویژگی گفتمان ادبی است که به نظر می‌صرسد کمتر مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است، در حالی که بخشی از زیبایی‌صهاصی کلام امام) ع(، به ارتباط و هماهنگی بین ابزارصهای ادبی درون متنی و بافت موقعیتی آن‌صها مربوط است، این پژوهش در پی آن است با روش توصیفی-تحلیلی و از منظر تحلیل گفتمان ادبی به بررسی‭4 ‬خطبه‌صی مشهور) توحید، شقشقیه، جهاد و متقین (پرداخته و به این پرسش پاسخ دهد که گفتمان ادبی حضرت)ع (در خطبه‌صهای مذکور، براساس تناسب بین بافت متن و بافت موقعیتی آن‌صها دارای چه ویژگی‌صهایی است .نتایج بررسی نشان می‌صدهد که :در خطبه‌صی توحید، با توجه به موقعیت شبهه و سرگردانی در مسائل اعتقادی، ساختارهای بیرونی و درونی و همچنین روابط بینامتنی خطبه، صدر پی آموزش مخاطب و تبیین حقایق دینی هستند، این ساختارها در خطبه‌صی شقشقیه، متناسب با بافت موقعیتی انکار جایگاه امام) ع (از سوی مخاطب، دارای ویژگی اثباتی بوده و در خطبه‌صی جهاد متناسب با بافت موقعیتی کوتاهی مخاطب در امر جهاد، در پی برانگیختن احساسات مخاطب می-باشند و در نهایت، ضرورت تربیت مخاطب در خطبه‌صی متقین، باعث شده که ساختار کلی گفتمان ایشان در راستای آموزش ویژگی‌صهای پرهیزگاران، گزینش شوند
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)