خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615535
سرشناسه : صفایی پور،سحر
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : مطالعه زیست شناسی تولیدمثل دریک گونه ازکپورماهیان ساکن رودخانه سزار [پایان‌نامه]/سحرصفایی پور
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان،دانشکده علوم پایه، ‭۱۳۹۲‬
مشخصات ظاهري : :مصور
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1392/11/26‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : هدف از این مطالعه بررسی زیست‌صصصشناسی تولیدمثل و بافت‌صشناسی غددجنسی سیاه ماهی داماسینا از خانواده‌صی کپورماهیان است که از رودخانه‌صی سزار سپیددشت و از آبان ماه ‭1391‬ تا تیرماه ‭1392‬ تحت نمونه برداری ماهیانه به دست آمد .نمونه‌صها پس از صید مورد زیست سنجی قرارگرفته و پس از کالبد شکافی غدد جنسی از حفره‌صی شکمی خارج و با فرمالین ‭10‬ تثبیت شد و در آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفتند .اطللاعات به دست آمده در نرم افزارهای اکسل و ‭16 SPSS‬مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .غدد جنسی نیز مطابق روش استاندارد بافت شناسی،آبگیری، شفاف‌صسازی و پارافینه شده و سپس مقاطع پنج میکرونی از آن‌صها تهیه و با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به مانیتور و دوربین عکس برداری، مورد مطالعه قرار گرفتند .بر اساس اطلاعات رابطه‌صی طول با وزن برای این گونه معادل ‭56/2L 047147 W=‬به دست آمد که با توجه به اینکه مقدار ‭56/2 =b‬با عدد سه اختلاف معنی داری دارد نشان می‌صدهد که رشد از نوع آلومتریک) غیریکنواخت (است .نسبت جنسی برای تمام نمونه‌صها‭17/1:1‬ و با فراوانی معادل ‭46‬ برای ماده و معادل ‭54‬ برای نرها با نسبت ‭1:1‬ اختلاف معنی داری ندارد ‭(> 0.05 P).‬ میانگین ضریب چاقی برای ماهیان داماسینای نر‭13/1‬ و برای ماهیان ماده ‭14/1‬ به دست آمد . میانگین شاخص رسیدگی جنسی نیز برای ماهیان داماسینای نر‭8/0‬ و برای ماده‭9/1‬ به دست آمد که با توجه به این بررسی زمان تخم‌صریزی ماهی در اردیبهشت و نوع تخم‌صریزی به صورت یک مرحله‌صای وهماهنگ است .در نهایت بر اساس مطالعات بافت شناسی شش مرحله اووژنز برای گونه‌صی مذکور در نظر گرفته شد :در مرحله‌صی اول اووگونی-های کوچک دیده شد، در مرحله‌صی دوم رشد محسوسی در اووسیت مشاهده شد ، در مرحله‌صی سوم به علت زرده سازی رشد بیشتری در اووسیت دیده می‌صشود و لایه‌صی شفاف تشکیل شد، در مرحله‌صی چهارم مهاجرت هسته مشاهده و تخمک‌صها شروع به آبگیری کرده و قطر آنها افزایش یافت، در مرحله‌صی پنجم تخمک از تخمدان خارج می‌صشود و در پایان در مرحله‌صی ششم تخمدان دارای تخمک‌صهای نابالغ، تخمک آتروفی و فولیکول‌صهای خالی بود .همچنین بر اساس نتایج بافت شناسی و میکروسکوپی پنج مرحله در تکامل بیضه مشاهده گردید .که عبارت‌صاند از :مرحله‌صی نابالغ که بیضه بسیار کوچک و دارای اسپرماتوگونی بود، در مرحله‌صی دوم از تعداد اسپرماتوگونی کاسته و بر تعداد اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه افزوده شد، در مرحله سوم اسپرماتوژنز شدیدا اتفاق افتاد و بیشتر لبول‌صها دارای اسپرماتوسیت ثانویه و اسپرماتید بود، در مرحله‌صی چهارم لبول‌صها پر از اسپرم و نهایتا در مرحله‌صی پنج لبول‌صها خالی ولی باقی مانده اسپرماتوزوآ و اسپرماتوگونی در بیضه دیده شد
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)