خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615567
سرشناسه : میرزاییان،ابراهیم
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون۱ ‭IGF -‬ و آنزیم کراتین کیناز [پایان‌نامه]/ابراهیم میرزاییان
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۹۳‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1393/10/03‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیرات ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون ‭IGF-1‬و آنزیم کراتین کیناز بود ‭. 15‬مرد جوان فعال با میانگین سنی‭18/02‬ سال‌؛ قد‭173‬سانتی‌متر؛ وز‭۶۳/۰۸‬کیلوگرم به صورت داوطلبانه به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابتدا یک تکرار بیشینه حرکات) پرس تخت، اسکات پا، زیر بغل با سیم کش، پشت پا با دستگاه و سرشانه (آزمودنی‌صها مشخص و اولین نمونه خونی نیز از آزمودنی‌صها گرفته شد .آزمودنی‌صها به فاصله یک هفته پروتکل‌صهای سنتی و منتخب را انجام دادند .آزمودنی‌صها ابتدا تمرین مقاومتی سنتی را به صورت‭ ۳ ‬دور با‭ ۱۰ ‬تکرار با شدت ‭70‬ تا ‭85‬ درصد یک تکرار بیشینه و یک هفته بعد تمرین مقاومتی منتخب را به همان شکل انجام دادند .نمونه‌صهای خونی دیگر نیز ‭48‬ ساعت بعد از هر یک از جلسات تمرین مقاومتی سنتی و منتخب از آزمودنی‌صها گرفته شد .از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌صگیری مکرر برای مقایسه نتایج پیش‌صآزمون و پس‌صآزمون و همچنین از آزمون‭t ‬ زوجی برای مقایسه حجم کار انجام گرفته در دو روش سنتی و منتخب استفاده و سطح معناداری ‭05/0 ‬ در نظر گرفته شد .نتایج :سطح سرمی‭1 - IGF‬پس از روش سنتی افزایش معنادار ‭(016/0 p=)‬و پس از روش منتخب کاهش معنادار داشت‭(04/0 p=)‬، سطح سرم کراتین کیناز نیز پس از روش سنتی افزایش معنادار ‭( 00/0= (p‬و پس از روش منتخب کاهش معنادار داشت ‭(02/0= .(p‬هم چنین حجم کار در روش منتخب به طور معناداری بیشتر بود)پرس تخت :۰‭01/‬۰‭p =‬؛ اسکات پا‭00/0p=‬ :؛ زیربغل با سیمکش‭00/0p =‬ :؛ پشت پا :۰‭01/0p =‬؛ سرشانه ‭00/0p =).‬ :نتیجه‌صگیری :نتایج تحقیق نشان داد که تمرین مقاومتی با روش ترتیب حرکتی منتخب باعث افزایش حجم کار انجام شده و کاهش‭1 -IGF‬و کراتین کیناز می‌صشود .بنابراین پیشنهاد می-شود که برای افزایش حجم تمرین و دیگر پاسخ‌صهای مربوطه در تمرینات مقاومتی می‌صتوان از ترتیب حرکتی منتخب استفاده کرد.لغات کلیدی :ترتیب حرکت، تمرین مقاومتی،‭1. - IGF‬کراتین کیناز.
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)