خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615843
سرشناسه : خورشیدوند،کلثوم
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثر تنش کم آبی بر روی عملکرد و اجزاءعملکرد برخی ژنوتیپ های کلزا در شرایط اقلیمی خرم آباد [پایان‌نامه]/کلثوم خورشیدوند
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشکده کشاورزی، ‭۱۳۸۹‬
مشخصات ظاهري : :مصور ،جدول ،نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1389/04/02‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : باتوجه به نیاز روزافزون کشور برای تامین روغن خوراکی وهمچنین بروز خشکسالی های مکرر ،شناسایی ارقام کلزا که در شرایط محدویت آب ،عملکرد قابل قبولی داشته باشند از اهمیت زیادی برخورداراست .به‌همین منظور ،آزمایشی تحت عنوان بررسی تنش کم آبی بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا در شرایط آب و هوایی منطقه خرم آباد در سال زراعی‭ ۱۳۸۶-۸۷ ‬در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه لرستان بر روی برخی ژنوتیپ های کلزای پاییزه انجام شد. این پژوهش در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی در دو سایت بدون تنش (آبیاری کامل) و تنش خشکی (قطع آبیاری پس از مرحله‭۱ ‬درصد گلدهی) با سه تکرار اجرا گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس بیانگر آن است که هم در سایت بدون تنش (آبیاری کامل) و تنش خشکی بین ژنوتیپ های مختلف از نظرصفت عملکرد دانه ،تعداد خورجین در بوته ،تعداد دانه در خورجین ،وزن هزار دانه ،درصد روغن و عملکرد روغن در سطح‌احتمال‭۰/۰۱ ‬درصد اختلاف معنی داری وجود دارد. نتایج نشان داد که کاهش مصرف آب باعث تنش شدیدی در این گیاه می شود،به طوری که‌سبب کاهش معنی دارعملکرد دانه اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپهای مختلف کلزای پاییزه می گردد .در این رابطه ،درصد کاهش تعداد خورجین دربوته ‭۲۷/۴۲)‬درصد)نسبت به‌اجزای دیگر بیشتر بود.درمقایسه ژنوتیپ های تحت تنش خشکی رقم ‭Geroniom‬ با میانگین‭۱۹۶۸/۵۳ ‬کیلوگرم درهکتار بیشترین عملکرد دانه‌را داشت .ازنظر عملکرد ارقام ‭Talaye‬و ‭Geroniom‬ به ترتیب با میانگین‭۷۹۵/۰۲ ‬کیلوگرم درهکتار و‭۷۹۴/۶‬کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد روغن رابه خود اختصاص دادند.لذا رقم ‭Geroniom‬ به‌عنوان رقمی مناسب جهت کشت دیم درمنطقه خرم آبادتوصیه می گردد. لغات کلیدی :کلزا ،عملکرد،اجزاءعملکرد ،تنش کم آبی
اساتید راهنما و مشاور : عزیزی،خسرو، راهنما
: اسماعیلی،احمد، مشاور
: حیدری،سعید، مشاور
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)