خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615855
سرشناسه : شرفی، اصغر
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثرات و اسموپرایمینگ در دماهای مختلف، بر سبز شدن، رشد اولیه گیاهچه و درصد اسانس مرزه خوزستانی‭(Satureja Khuzestanica Jamzad)‬ تحت تنش خشکی [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۹۰‬
مشخصات ظاهري : : نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : کتابنامه
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1390/08/23‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مرزه خوزستانی از جمله گیاهان متعلق به خانواده نعنائیان است که گونه های متعدد آن در مناطق مختلف ایران رویش دارند. مرحله جوانه زنی و سبز شدن از مراحل مهم ذوره ی رشدی گیاهان می باشند که اغلب تحت تاثیر شرایط نا مساعد محیطی قرار گرفته و دچار اختلال می شوند. در ایران تنش خشکی یکی از مهمترین عوامل نامساعد محسوب می شود. پرایمینگ یکی از روش های بهبود کیفیت بذر برای شرایط تنش است. تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر اسموپرایمینگ در دماهای مختلف بر بهبود کیفیت بذر، رشد اولیه گیاهچه و میزان اسانس مرزه خوزستانی تحت شرایط تنش خشکی در دو آزمایش جداگانه(ازمایشگاه و گلخانه) انجام شد.آزمایش اول(بررسی پرایمیگ بر جوتنه زنی، صفات مرتبط با رشد گیاهچه و ...در ژرمیناتور): آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و سه فاکتور اول تنش خشکی(صفر،۴-و۸-بار) فاکتور دوم، پرایمینگ( هیدرو، اسموپرایمینگ۴-و۸-بار و عدم پرایم)و فاکتور سوم دمای پرایمینگ ‭۱۵C)‬و‭۲۵‬) بود. برای ایجاد مکش اسمزی در محیط پرایمینگ و همچنین محیط جوانه زنی از ‭PEG6000‬ استفاده شد. با پیشرفت تنش خشکی، صفاتی نظیر درصد و سرعت جوانه زنی، وزن تر و خشک گیاهچه، طول گیاهچه و شاخص بنیه کاهش یافت اما تعداد ریشه فرعی تا تنش‭۴ ‬- بار افزایش و پس از آن کاهش یافت. هیدرو و اسموپرایمینگ، کیفیت بذر را بهبود بخشیدند. اثر متقابل تنش خشکی و پتانسیل اسمزی محلول پرایمینگ بر درصد و سرعت جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه، تعداد ریشه فرعی و شاخص بنیه معنی دار بود. هیدروپرایمینگ در دمای‭۱۵ ‬درجه سانتی گراد بیشترین اثر مثبت را بر درصد و سرعت جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه، تعداد ریشه فرعی و شاخص بنیه در شرایط بدون تنش و تنش‭۴ ‬- بار داشت در حالیکه در شرایط تنش‭۸ ‬- بار، تیمار اسموپرایمینگ‭۴ ‬- بار در دمای‭ ۱۵ ‬درجه سانتی گراد توانست بیشترین اثر مثبت را بر سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه داشته باشد. طویل ترین ریشه ها در شرایط تنش و بدون تنش خشکی از بذر های اسموپرایم شده( در‭۸ ‬-بار و در دمای‭ ۲۵ ‬درجه سانتی گراد) بدست امدند. تیمارهای اسموپرایم بطور بارزی طول گیاهچه ها و تعداد ریشه فرعی را افزایش دادند. به استثنای صفت تعداد ریشه که تحت تاثیر دمای پرایمینگ قرار نگرفت، اغلب صفات مورد بررسی، در بذرهایی که در دمای پایین تری ‭۱۵)‬درجه سانتی گراد) پرایم شده بودند وضعیت بهتری داشتند.آزمایش دوم(آزمایش گلخانه ای) آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و سه فاکتور اول ظرفیت زراعی ‭ ۷۵)‬درصد یا شاهد‭۵۰ ‬درصدو‭۲۵ ‬درصد ظرفیت زراعی)، فاکتور دوم پرایمینگ (هیدرو، اسموپرایمینگ‭۴ ‬-و۸- بار و عدم پرایم) و فاکتور سوم دمای پرایمینگ‭ ۱۵)‬درجه سانتی گراد و‭۲۵ ‬) بود. با پیشرفت تنش خشکی، صفاتی نظیر درصد و سرعت سبز شدن، وزن تر و خشک گیاهچه، طول گیاهچه، شاخص بنیه، شاخص سطح برگ و سرعت رشد گیاهچه کاهش اما درصد اسانس و طول ریشه افزایش یافت.هیدروپرایمینگ کیفیت بذر را بهبود بخشید. تیمار هیدروپرایمینگ در دمای‭ ۱۵ ‬درجه سانتی گراد اثر مثبت بیشتری را بز درصدو سرعت سبز شدن، وزن خشک و تر گیاهچه و ریشه، شاخص سطح برگ و شاخص بنیه داشت.
اساتید راهنما و مشاور : عیسوند، حمید رضا، استاد راهنما
: صالح نیا، علی نظر، استاد مشاور
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)