خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615863
سرشناسه : سرلک، اکرم
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : مطالعه مقایسه ای اثرات تنش شوری و خشکی بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه چهار اکوتیپ ازدو گونه با بونه ‭(Matricaria aurea and Tripleurospermum sevanens)‬ [پایان‌نامه]/اکرم سر لک
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۹۱‬
مشخصات ظاهري : : نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1391/04/14‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : دراین تحقیق پارامترهای جوانه‌زنی دو اکوتیپ بابونه از ودو اکوتیپ از تحت تنش های ایواسمز شوری وخشکی بصورت دو آزمایش جداگانه موردارزیابی قرار گرفت هریک از آزمایش ها بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام سد الف)تنش شوری نمونه های بابونه بعنوان فاکتوراصلی وسطوح تنش شوری ناشی از ‭۱۲۰)‬و‭۹۰‬و‭۶۰‬و‭ ۳۰‬م‌ی‌ل‌ی م‌ول‌ار م‌ع‌ادل‭۱۵۰ ‬-و‭۰/۳‬-و‭۰/۴۵‬و‭۰/۶‬- ومگاپاسکال) همرا با شاهد (آب مقطر) بعنوان فاکتور فرعمگاپاسکال) همرا با شاهد (آب مقطر) بعن‌وان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. در نتش شوری جوانه زنی همه هنونه از شوری‭ ۶۰ ‬میلی مولار (معادل‭۰/۳‬- مگا پاسکال) به بعد کاهش نشان داد ودر‭ ۱۲ ‬میلی مولار (معادل‭۰/۶‬- مگا پاسکال) حداقل رسید نمونه هااز این نظر متفاوت بودند سرعت جوانه زنی در مقایسه با در صد جوانه زنی حساسیت بیشتری به شوری نشان دادو از شوری‭۰۳ ‬میلی مولار ‭۰/۱۵)‬- مگا پاسکال) ب‌ه بالا کاهش معنی داری در مقایسه با شاهد داشت همچنین با افزایش شوری تعداد گیاهچه های غیر عادی افزایش یافت اگر چه دز صدی زیادی از بذرها جوانه زدند اما گیاهچه های حاصله به فرم غیر عادی بودند وبعد از مدن‌ت کوتهی از بین رفتند بتابرین مرحله گیاهچه های نمونه های مورد بررسی نسبت به مرحله جوانه زنی انها به تنش شوری حساس تر است اکوتیپ شماره‭ ۱ ‬اردبیل ‭triplreurospermum sevanens‬ واکوتیپ شماره‭ ۱ ‬اصفهان صد جوانه زنی را کاهش داد سرت جوانه زنی در مقایسه با درصد جوانه زنی حساسیت بیشتری به خشکی بیشتری به خشکی نشان داد بطوریکه سرعت جوانه زنی از خشکی‭۰/۱۵ ‬- مگاپاسکال به بالا کاهش معنی داری در مقایسه با شاهد داشت اما درصد جوانه زنی از‭۰/۳ ‬- مگاپاسکال به بعد کاهش معنی دار نشان داد همچنین صفات طول ساقچه وطول ریشه چه شاخص بنیه وطول گیاهچه با افزایش سطوح تنش خشکی کاهش معنی داری پیدا کرد خشکی برمیانگین زمانه جوانه زنی ونسبت طولی ریشه چه به ساقچه اثر معنی دار داشت اکوتیپ شماره‭ ۲ ‬وشماره‭ ۱ ‬اصفهان‍ از گونه‍ ‭aurea matricaria‬ به ترتیب بیشترین وکمترین مقاومت را نسبت به خشکی در مرحله جوانه زنی داشتند تفاوت معنی دار بین اکوتیپ یک‍ گونه‍ بیانگر ایتن است که کیفیت بذر بابونه وهمچنین نوع واکنش به خشکی در مرحله جوانه زنی صرفا تحت تاثیر جنس وگونه نبوده بلکه نوع اکوتیپ هم بران تاثیر گذار است بررسی سطوح یکسان در هر دوتنش تاثیر منفی خشکی در مرحله جوانه زنی ورشد اولیه بیشتر از شوری بود
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)