خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615891
سرشناسه : میر دریکوندی،مریم
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : تاثیر خوراندن عصاره آرتیشو از طریق آب آشامیدنی در دوره رشد بر میزان پایداری لیپیدها در گوشت ران جوجه های گوشتی [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۹۲‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : کتابنامه
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1392/09/24‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : اکسیداسیون چربی‌صها یکی از تغییرات کیفی در گوشت مرغ می‌صباشد که در طول دوره نگهداری گوشت رخ می‌صدهد .جهت کاهش سرعت اکسیداسیون معمولأ از آنتی‌صاکسیدان‌صهای مصنوعی استفاده می‌صشود .استفاده از اسانس‌ص‍ و عصاره گیاهان برای کاهش اکسیداسیون لیپیدها به عنوان جایگزینی برای آنتی‌صاکسیدان‌صهای مصنوعی مطرح است.کنگرفرنگی، ارده‌صشاهی یا آرتیشو‭(CynaraScolymus L.)‬ دارای آنتی‌صاکسیدان های طبیعی) از قبیل ویتامین‭C ‬و فلاونوئیدها (است .تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر مصرف عصاره گیاه کنگرفرنگی از طریق آب آشامیدنی بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز، کاتالاز و میزان پراکسیداسیون لیپید در عضله ران جوجه گوشتی انجام گرفت .آزمایش در قالب طرح بلوک‌صهای کامل تصادفی با تعداد ‭200‬ قطعه جوجه سویه راس از روز ‭21‬ تا ‭35‬ دوره پرورش اجرا گردید .تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد) آب فاقد عصاره کنگرفرنگی (و آب آشامیدنی حاوی‭100‬ ،‭200‬ ، ‭300‬ و ‭500‬ میلی‌صگرم عصاره کنگرفرنگی در لیتر بود .در سن ‭42‬ روزگی از هر تکرار دو قطعه پرنده به طور تصادفی انتخاب و ذبح گردید .نمونه گوشت از عضله ران تهیه شد و به مدت ‭30‬ روز در دمای‭- 80‬ درجه نگهداری شد .میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز) واحد در میلی گرم پروتئین بافت (و همچنین میزان مواد واکنش دهنده با اسید تیوباربیتوریک)نانو مول در میلی گرم پروتئین بافت (اندازه گیری شد .نتایج نشان داد کهفعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز به طور معنی‌صداری در گوشت را پرندگان دریافت کننده عصاره آرتیشو کاهش یافت ‭(05/0P<).‬افزودن عصاره کنگرفرنگی به آب به طور معنی‌صداری سبب کاهش فعالیت آنزیم کاتالاز در تیمار ‭200‬ میلی‌صگرم عصاره گردید ‭(05/0P<).‬ عصاره کنگرفرنگی بر میزان پراکسیداسیون لیپیدی تأثیر معنی‌صداری نداشت ‭(05/0P>).‬ نتیجه‌صگیری شد که کاهش فعالیت آنزیم‌صهایآنتی‌صاکسیدان در این مطالعه احتمالأ نتیجه کاهش بیان ژن برای این آنزیم‌صها است .اگرچه این اثرات آنتی‌صاکسیدانی آرتیشو نتوانست به طور معنی‌صداری از اکسیداسیون لیپید جلوگیری نماید.
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)