خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615904
سرشناسه : شرفی، رضا، نگارش
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : همسانه‌صسازی ژن کدصکننده‌صی آنزیم موتان سوکراز از باکتری ‭Streptococcus doweni. Mfe 28‬ برای بیان در گیاه چغندرقند [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۹۲‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : کتابنامه
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1392/11/30‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : موتان ‭(Mutan)‬ یک اگزوپلی‌صساکارید، متعلق به گروه هموپلی‌صساکاریدهاست که توسط آنزیم موتان سوکراز ‭GTFI) )‬حاصل از طیف وسیعی از باکتری‌صهای اسید لاکتیک تولید می‌صشود .موتان به دلیل خاصیت چسبندگی‌صاش درصنعت دارای اهمیت بالایی بوده و با توجه به اینکه بیوپلیمر موتان حدود ‭70‬ درصد پلاک‌صهای دندان را شامل می‌صشود، از نظر پزشکی نیز حائز اهمیت می‌صباشد .به منظور تولید این بیوپلیمر در چغندرقند و استفاده از ساکارز فراوان آن به عنوان پیش ماده برای این آنزیم، ژن کد کننده‌صی این آنزیم از باکتری ‭Streptococcus doweni‬ جداسازی و در ناقل بیانی ‭pBINPLUS‬ پشت سر پروموتر عمومی ‭35S‬ همسانه‌صسازی شد .ناقل ‭pBINPLUS‬ حاوی ژن کامل ‭GTFI‬ به اگروباکتریوم تومافیشنس نژاد ‭LBA4404‬ برای تراریزش به چغندرقند منتقل شد .همچنین در این تحقیق علاوه بر ساخت سازه بیانی ژن موتان سوکراز آزمایشی به منظور مطالعه‌صی صفت باززایی گیاهچه برای تولید برگ‌صهای حاوی پایه جوانه به دو روش باززایی مستقیم و غیرمستقیم در گیاه چغندرقند، یک آزمایش فاکتوریل‭2‬ ‌‭2‬‌‭3 ‬با ‭12‬ تیمار در قالب یک طرح کاملا تصادفی با‭4 ‬ تکرار و در هر تکرار ‭10‬ ریزنمونه در آزمایشگاه انجام شد .فاکتورهای مورد مطالعه سطوح غلظتی هورمون‌صهای بنزیل آدنین ‭(BA)‬ و نفتالین استیک اسید ‭(NAA)‬ هر یک به میزان ‭5/0‬ میلی گرم در لیتر در روش باززایی مستقیم و هورمون‌صهای‭D -4- 2‬و کینتین ‭(Kin)‬ هر یک به میزان ‭5/0‬ میلی گرم در لیتر در روش باززایی غیرمستقیم، دو ژنوتیپ چغندرقند‭04) - SBSI‬و‭02 - (SBSI‬و سه نوع ریزنمونه‌صی برگ پایه جوانه) جوانه انتهای(، برگ و دمبرگ بود .نتایج تجزیه واریانس این آزمایش نشان داد که ژنوتیپ ص‍‭02- SBSI‬با تفاوت معنی‌صداری بیشترین جوانه را تولید نمود .همچنین نوع ریزنمونه، ژنوتیپ و روش باززایی اثر معنی‌صداری ‭(P 0.01)‬ روی کارایی باززایی ریزنمونه صها داشتند .میزان کارایی باززایی نیز متأثر از اثرات متقابل ریزنمونه و ژنوتیپ بود .نتایج این آزمایش نشان داد که نوع ریزنمونه و ژنوتیپ تاثیری بر روش باززایی ندارند، اما بین دو روش باززایی مستقیم و غیرمستقیم اختلاف معنی‌صداری وجود ‭(P 0.01)‬ دارد.
اساتید راهنما و مشاور : نظریان فیروز آبادی، فرهاد، استاد راهنما
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)