خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615907
سرشناسه : آروان، جعفر، نگارش
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : تأثیر تنش گرسنگی پس‌صاز تفریخ و تزریق گلوکونات‌صکلیسم بر عملکرد تولیدی و توسعه‌صی عضله‌صی سینه در جوجه‌صی گوشتی [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۹۲‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1392/06/20‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : جوجه گوشتی
: گرسنگی پس‌صاز تفریخ
: گلوکونات‌صکلسیم
: عملکرد تولیدی، سینه
: ‭tG into the neonate broiler chicks showed adverse effect on their viability.Key words: broiler chickens, neonatal fasting, calcium gluconate, productive performance, breas‬
موضوع مستند نشده : ‭aC lm 6.0 fo noitcejni )CS( suoenatucbus tuohtiw dna htiw )DFN( noitarud gnitsaf latanoen fo tceffe eht etagitsevni ot detcudnoc saw yduts sihT-aC( etanoculG-eno 803 ssoR 046 fo rebmun latot A .skcihc reliorb ni tnempoleved elcsum tsaerb dna ecnamrofrep evitcudorp no )G-yad-tsaerb ,ytilatroM .deef dna retaw ot ssecca etaidemmi htiw ,hcae sdrib 61 fo snep 4 ot dengissa erew sdrib eht ,doirep gnitsaf hcae fo dne eht tA .gnitsaf sruoh 84 ro 63 ,42 ,21 ,0 ot detcejbus puorg hcae ta sdrib 46 fo spuorg evif otni dedivid rehtruf erew puorg hcae ni sdrib ehT .ton rehto eht dna noitcejni deviecer puorg eno elihw ,hcae sdrib 023 fo spuorg owt otni dedivid erew skcihc reliorb dlo-aC dna h 63 ot pu sdoirep DFN ehT .)50.0gt;P( ega fo 24 yad eht ta sdoirep DFN dednetxe yb desaerced enob tsaerb thgiew ehT .ylevitcepser ,ega fo 24 dna 53 ,82 ,12 ,41 ,11 ,8 ,5 ,2 dna 24 yad eht ta ,yliad dedrocer erew secidni ecnamrofrep evitcudorp dna selbairav detaler-aC ni rewol saw ti dna sdoirep DFN regnol ni desaerced saw rotcaf ycneiciffe cimonocE .)50.0gt;P( ega fo 24 yad eht ot pu sdrib eht fo ytilatrom desaercni noitcejni G-aC fo noitartsinimdA .snoitidnoc latnemnorivne mumitpo ni era yeht elihw ezis tekram ta skcihc reliorb ni tnempoleved elcsum tsaerb dna ecnamrofrep evitcudorp no tcapmi evitagen sah h 84 ot pu DFN taht dedulcnoc saw tI .ega fo 82 yad eht no ygolotsih dna noisnemid tnerappa ,selcsum ,thgiew tsaerb ,thgiew ydob no tceffe tnacifingis on dah h 84 ot pu DFN ehT .sdrib lortnoc eht ot derapmoc sdrib detcejni G-‬
مبدا اصلي : IRدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)