خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615911
سرشناسه : نوروزی مقدم، پروین، نگارش
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثر حشره‌صکشیاسانس پنج گونه‌ص‍ اکالیپتوس روی شپشه‌صی برنج‭Sitophilus oryzae L. (Col: Curculionidae)‬ در شرایط آزمایشگاهی [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۹۲‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1392/11/29‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : شپشه‌صی برنج یکی از مهم‌صترین آفات محصولات انباری در ایران محسوب می‌صشود .به منظور دستیابی به ترکیبات کم‌صخطر برای کنترل این آفت اثر سمیت تنفسی، لاروکشی، بازدارندگی تخم‌صریزی، بازدارندگی تغذیه و دورکنندگی اسانس پنج گونه اکالیپتوس شامل‭Eucalyptus Camaldulensisdehnh.‬،‭E. grandisMaiden‬ ، ‭E.viminalisLabill.‬ ، ‭E. microthecamuell.‬ و‭E. sargentiiMaiden.‬ روی شپشه‌صی برنج‭Sitophilus oryzae L. (Col.; Curculionidae)‬مورد بررسی قرار گرفت .این آزمایشات در قالب طرح کاملا تصادفی در دمای‭2‬ ▒ ‭30‬درجه سلسیوس و رطوبت نسبی‭5‬ ▒ ‭65‬درصد و تاریکی انجام شد .هر اسانس در پنج غلظت و پنج تکرار همراه با شاهد مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج، هر پنج اسانس مورد استفاده، سمیت قابل توجهی روی حشره‌صی شپشه‌صی برنج داشتند .بیشترین سمیت تنفسی توسط گونه-ی‭E. microtheca‬با ‭LC50‬ برابر با ‭11/11‬ میکرولیتر بر لیتر ایجاد شد .هم‌صچنین اسانس‌صهای مورد مطالعه روی لارو شپشه‌صی برنج سمیت تنفسی بالایی نشان دادند به طوری که گونه‌صی‭E. viminalis‬با‭LC50‬ برابر با ‭72/411‬ میکرولیتر بر لیتر بیشترین سمیت را روی لارو شپشه‌صی برنج نشان داد .اسانس‌صهای گیاهی به کاررفته، به طور معنی داری باعث کاهش میزان تخمریزی و تغذیه روی حشره‌صی مذکور شدند .بیشترین میزان بازدارندگی تغذیه و تخم‌صریزی به ترتیب برابر با ‭95/71‬ و ‭77/73‬ درصد، توسط گونه‌صهای‭E.viminalis‬و‭E. sargentii‬ ایجاد شد .بر اساس نتایج، بیشترین میزان دورکنندگی مربوط به گونه‌صی‭E. Sargentii‬بود که در غلظت ‭28/6‬ میکرولیتر باعث ‭33/73‬ درصد دورکنندگی روی شپشه‌صی برنج شد .با توجه به اثرات اسانس‌صهای مورد مطالعه روی شپشه‌صی برنج و کم‌صخطر بودن این ترکیبات گیاهی برای انسان و محیط زیست، به-نظر می‌صرسد که این اسانس‌صها می‌صتوانند برای کنترل آفات انباری و یا به عنوان مدلی جهت ایجاد آفت‌صکش‌صهای مصنوعی مورد استفاده قرار گیرند.
اساتید راهنما و مشاور : اسماعیلی، احمد
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)