خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615940
سرشناسه : دردانه، هادی
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : بررسی ویژگی های جنگل شناسی درخت کیکم ‭(ssp.cinerascens.Acer monspessulanum)‬ درناحیه زاگرس میانی) مطالعه موردی :جنگل های هشتاد پهلو خرم آباد-لرستان( [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۹۳‬
مشخصات ظاهري : : نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : کتابنامه
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1393/10/23‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : به منظور مطالعه ویژگی های کمی گونه کیکم در رابطه با عوامل فیزیوگرافیک) جهت، شیب و ارتفاع از سطح دریا (در زاگرس میانی، رویشگاه این گونه در منطقه هشتاد پهلو لرستان موردبررسی قرار گرفت .برای انجام این مطالعه از روش نمونه برداری منظم-تصادفی) سیستماتیک (با ابعاد شبکه‭ ۲۰۰-۲۰۰ ‬و پلات ها، دایره ای شکل و به مساحت ‭10‬ آر استفاده شد .در پایان نمونه برداری تعداد‭ ۳۷ ‬پلات در منطقه پیاده شد .طبقات ارتفاع شامل دو طبقه‭ ۱۹۸۰- 2130‬و‭2131 - 2280‬متر و شیب به طبقات‭5- 20‬ ،‭ ۲۱- 40‬و‭41 - 60‬ درصد و جهت نیز به‭ ۴ ‬جهت اصلی) شمال، جنوب، شرق، غرب (تقسیم بندی شدند در داخل هر پلات ویژگی های کمی از قبیل قطر برابرسینه، قطر جست گروه، ارتفاع کل، ارتفاع تاج، قطر تاج درختان کیکم و تعداد گونه های همراه آن اندازه گیری شدند .برای نمونه های خاک از روش نمونه های ترکیبی در عمق‭ ۳۰ ‬سانتی متری استفاده شد .نتایج نشان داد که عوامل فیزیوگرافی بر برخی از ویژگی های کمی گونه کیکم تأثیر معنی دار داشته است .به طوری که در جهت شمال بیشترین مقدار ارتفاع کل و ارتفاع تاج را شاهد بودیم .همین طور ارتفاع کل، ارتفاع تاج و قطر جست گروه ها با افزایش ارتفاع کاهش یابند، این درحالی است که شیب های مختلف فقط بر ارتفاع تاج تأثیر داشته اند و نتایج نشان داد با افزایش شیب بر ارتفاع تاج افزوده می شود .نتایج بررسی نحوه پراکنش گونه کیکم در ارتباط با فیزیوگرافی نشان داد که این گونه در دامنه های جنوبی، ارتفاعات پایین و شیب های‭ ۴۱ ‬تا‭ ۶۰ ‬درصد بیشترین حضور را دارد .میزان ترسیب کربن در جهت شرق بیشترین مقدار است و بین ترسیب کربن خاک و تنوع گونه ای در منطقه نیز همبستگی معنی داری وجود نداشت .تعداد‭ ۱۱ ‬گونه چوبی متعلق به‭ ۷ ‬خانواده در منطقه شناسایی شد که جهت شمال، ارتفاعات پایین و شیب های پایین بیشترین تنوع را به خود اختصاص می دادند .همچنین بین درصد حضور گونه انگلی دارواش بر روی درخت و زادآوری در منطقه با عوامل فیزیوگرافی تأثیر معنی داری مشاهده نشد.
اساتید راهنما و مشاور : ابراری اجاری، ذکامبیز، استاد راهنما
: باده یان، ضیاء الدین، استاد مشاور
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)