خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615961
سرشناسه : اکرمی،محمدجواد
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : جداسازی، همسانه‌صسازی و انتقال برخی ژن‌صهای کدکننده‌صی گلوکان سوکرازهای باکتری‌صهای ‭sp. Leuconostoc‬ در گیاه چغندر قند [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۹۳‬
مشخصات ظاهري : ‮‭۹۵‬ص.‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1393/11/28‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : باکتری‌صهای اسیدلاکتیک ‭(LAB)‬ گروه هتروژنی از باکتری‌صهای گرم مثبت هستند که بر اساس مجموعه‌صای از ویژگی‌صهای ریخت شناسی، متابولیکی و فیزیولوژیکی در یک گروه بسیار بزرگ قرار گرفته‌صاند .این باکتری-ها پربیوتیک با توان تولید بیوپلیمرها تأثیری بسزایی بر بهبود طعم و بافت محصولات لبنی و ماندگاری بسیاری از محصولات تخمیری دارند .به منظور شناسایی باکتری‌صهای اسیدلاکتیک بومی ایران با توان تولید آنزیم‌صهای گلوکان‌صسوکراز، مطالعه‌صای روی شیر الاغ صورت گرفت .برای این منظور، از روش‌صهای کلاسیک و روش‌صهای پیشرفته مولکولی) توالی‌صیابی‭rRNA‬ ی ‭S16)‬ و فیزیکوشیمیایی ‭(FTIR)‬ استفاده شد .نتایج روش-های کلاسیک نشان داد که باکتری‌صهای جداسازی شده مربوط به دو جنس انتروکوکوس و استرپتوکوکوس می‌صباشند .بر اساس نتایج روش‌صهای مولکولی و فیزیکوشیمیایی، باکتری‌صهای استرپتوکوکوس این مطالعه به گونه‌صی استرپتوکوکوس دیورسی تعلق داشتند .استفاده از آغازگرهای هرز مخصوص ژن‌صهای کد کننده آنزیم-های گلوکان‌صسوکراز، وجود ژن کدکننده گلوکان‌صسوکرازها را در این باکتری تأیید کرد .استفاده از این باکتری‌ص‍ به عنوان آغازگر تولید ماست نشان داد که این باکتری نسبت به باکتری‌صهای اسیدلاکتیک انتروکوکوس تأثیر بیشتری بر بافت ماست دارد که می‌صتواند تا حدودی به دلیل تولید بیوپلیمرها توسط باکتری استرپتوکوکوس دیورسی باشد .یکی از راهکارصهای تولید پلیمرهای زیستی، مهندسی متابولیک در گیاهان و تولید مولکول‌صهاییاست که به-طور طبیعی در گیاه تولید نمی‌صشوند .دکستران یکی از پلیمرهای مهم در پزشکی است که دارای زیر واحدهای گلوکزی بوده و پیوند بین این واحدهای گلوکز، عمدتا از نوع ‭(6‬ و ‭1)‬در زنجیره اصلی و تعداد اندکی پیوندهای ‭(3‬ و ‭1)‬در محل شاخه‌صهای جانبیاست .به منظور تولید این پلیمر مهم در چغندر قند ابتدا پلاسمید ‭pBINPLUS‬ حاوی ژن ‭DSR‬ از باکتری لوکونوستوک مزنتروئیدس به کمک اگروباکتریوم تومفاشینس نژاد ‭LBA4404‬ به ریزنمونه‌صهای چغندر قند منتقل شد .نتایج این مطالعه نشان داد که ژن کد کننده‌صی دکستران-سوکراز به ژنوم چغندرهای تراریخت منتقل شده است .گیاهان چغندر قند تراریخت برای زمستان گذرانی در دمای‭4 ‬ درجه سانتی‌صگراد به مدت دو ماه قرار گرفتند
اساتید راهنما و مشاور : نظریان فیروزآبادی،فرهاد، استاد راهنما
: اسماعیلی،فرهاد
مبدا اصلي : IRدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)