خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615966
سرشناسه : بیات نسب، سجاد
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : بررسی سازگاری برخی ژنوتیپ‌صهای گل‌صمحمدی‭Mill.)Rosa damascena)‬تحت شرایط دیم در منطقه سردسیری شهر زاغه استان لرستان [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۹۳‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1393/11/21‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : این مطالعه به منظور ارزیابی سازگاری‭ ۱۰ ‬ژنوتیپ گل‌صمحمدی ‭.Mill Rosa damacena)‬( تحت شرایط دیم شامل اصفهان) چهار ژنوتیپ(، یزد، ایلام، کرمانشاه، فارس، خراسان و هرمزگان موجود در کلکسیون مزرعه تحقیقاتی شهر زاغه وابسته به مرکز تحقیقات خرم‌صآباد انجام شد .آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار صورت گرفت و زنده‌صمانی و برخی ویژگی‌صهای رشد و گل‌صدهی ژنوتیپ‌صها اندازه‌صگیری گردید .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ژنوتیب های مورد مطالعه از نظر ویژگی های مورد بررسی، اختلاف معنی داری ‭01/0P<)‬( داشتند که نشان‌صدهنده وجود تنوع ژنتیکی در ویژگی های مورد مطالعه در بین ژنوتیپ‌صها است .بر اساس نتایج، زنده مانی بوته‌صها از ‭27/22‬ درصد در ژنوتیپ هرمزگان تا ‭100‬ درصد در ژنوتیپ ایلام‭1 ‬ متغیر بود .ژنوتیپ ایلام‭ ۱ ‬دارای بیشترین درصد زنده مانی، ارتفاع، قطر تاج پوشش، مساحت تاج پوشش، قطر گل، نسبت گلبرگ به گل کامل، درصد گل‌صدهی و طول دوره گل دهی بود .ژنوتیپ اصفهان‭ ۷ ‬از نظر قطر تاج پوشش، مساحت تاج پوشش، تعداد شاخه در بوته، وزن تر در بوته، وزن تر در هکتار و وزن خشک در هکتار دارای بیشترین مقدار بود .ژنوتیپ فارس‭ ۱ ‬ازنظر ارتفاع، قطر غنچه، نسبت گلبرگ به گل کامل، تعداد گل در بوته، وزن تر در بوته، وزن تر در هکتار، وزن خشک در بوته و وزن خشک در هکتار دارای بیشترین مقدار بود .ژنوتیپ یزد‭ ۱ ‬ازنظر قطر تاج پوشش، مساحت تاج پوشش، تعداد گل در بوته، وزن تر در بوته، وزن تر در هکتار، وزن خشک در بوته و وزن خشک در هکتار دارای بیشترین مقدار بود .بنابر نتایج به دست آمده، امکان کاشت و پرورش گل محمدی در شرایط دیم و سردسیر وجود دارد، هرچند که بوته‌صها گل کمتر و کوچک تری تولید می‌صکنند .درمجموع ژنوتیپ های ایلام‭۱ ‬، فارس‭۱ ‬، یزد‭ ۱ ‬و اصفهان‭ ۷ ‬نسبت به سایر ژنوتیپ‌صها برتر
اساتید راهنما و مشاور : رضایی نژاد، عبدالحسین، استاد راهنما
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)