خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615971
سرشناسه : جلیلیان، احمد
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : بهینهسازی القاء و ترانسفورماسیون ریشه موئین و همسانه سازی سازه ی فوق بیانی ژن ‭4 OMT‬در گیاه دارویی شقایق [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۹۳‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1393/11/29‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : گیاه شقایق یکی از مهم ترین گیاه دارویی شناخته شده در دنیا و تنها منبع تجاری تولید کننده آلکالوئیدهای دارویی مانند کدوئین و مورفین است .ریشهموییننوعیبیماریگیاهیاستکهتوسطیک باکتریگرممنفیخاکزیبه نامآگروباکتریرایزوژنز ‭(Agrobacterium rhizogenes)‬ ایجاد می شود .زمانی کهباکتریبا سلول گیاهی ارتباط برقرار می کند،تعدادیازژن هااز ناقلباکتریایی،بهژنومهسته یگیاه میزبانوارد می شود.حاصلاینانتقالتولیدریشهموئیندرنزدیکی جایگاهورودباکتریاست .ژن ‭4 OMT‬ در اواسط چرخه آلکالوئیدی گیاه شقایق قرار دارد که پیش ماده‭3-S‬ -هیدروکسی‭-N-‬متیل کوکلارین را به‭- S‬رتیکولین تبدیل می کند .هر چند توالی ‭cDNA‬ ژن ‭4 OMT‬ در این گیاه شناسایی شده است اما تاکنون توالی ژنومی ژن ‭4 OMT‬ شناسایی نشده است .در این تحقیق ابتدا توالی ژنومی ژن ‭4 OMT‬ شناسایی و سپس در ناقل ‭pTZ57R/T‬ همسانه سازی شد .پس از توالی یابی، بر اساس آنالیزهای بیوانفورماتیکی مشخص شد که این ژن دارای یک توالی اینترونی به طول ‭bp 114‬ از نوکلئوتید ‭781‬ تا ‭895‬ می باشد .به منظور تشدید بیان ژن ‭4 OMT‬ ابتدا توالی ‭cDNA‬ ژن ‭4 OMT‬ حاوی چهارچوب خواندن باز طول ‭bp 1074‬ کدکننده یک پروتئین ‭385‬ اسیدآمینه ی در ناقل ‭pTZ57R/T‬ همسانه سازی شد و سپس در ناحیه بیان شونده ناقل)‭pGSA1258‬ بعد از پیش بر قوی البیان ‭3x CAMV35S)‬ همسانه سازی گردید .در جهت بهینه سازی القای ریشه موئین در گیاه شقایق، یک طرح فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد که فاکتورهای آزمایش شامل دمای دوره ی هم کشتی در دو سطح ‭(25‬ و ‭17‬ درجه سانتی گراد(، سویه های آگروباکتری در سه سطح‭(ATCC15834‬ ، ‭A4‬و ‭GMI9534)‬ و محیط کشت پایه در دو سطح ‭(MS‬ و و ‭MS)‬ برای دو نوع ریزنمونهی اندام هوایی و هیپوکوتیل انجام گرفت .پس از آنالیز نتایج مشخص شد که سویه ی‭ATCC15834‬ ، دمای ‭25‬ درجه سانتی گراد در دروه هم کشتی، محیط کشت و ‭MS‬ و ریزنمونه ی اندام هوایی بهترین ترکیب تیماری جهت القای ریشه موئین در این گیاه هستند .تأیید تراریختی ریشه های موئین با تکثیر اختصاصی ژن های‭rolB‬ ، ‭rolC‬ و ‭virG‬ انجام شد و باندی در حد مورد انتظار روی ژل الکتروفورز مشاهد شد .در مجموع نتایج نشان دهنده تراریختگی ریشه های موئین بدست آمده بود.
اساتید راهنما و مشاور : اسماعیلی، احمد، استاد راهنما
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)