خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 616017
سرشناسه : محمودی، مجید842925
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : تاثیر تراکم گیاهی وآرایش کاشت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ،عملکرد بیولوژیکی و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی رشد در لوبیا قرمز رقم اختر [پایان‌نامه]/مجید محمودی
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۸۴‬
مشخصات ظاهري : :، جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : به منظور بررسی تاثیر گیاهی وآرایش کاشت بر عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیکی ،اجزای عملکرد و برخی خصوصیات رشد نظیر :سرعت رشد محصول ،شاخص سطح برگ و میزان فتوسنتز خالص در لوبیا قرمز رقم اختر ،آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی‭ ۱۳۸۲-۸۳ ‬در مزرعه ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین در کیلومتر‭ ۸ ‬جاده خمین - قورچی باشی با میانگین بارندگی سالیانه‭ ۳۱۳ ‬میلیمتر اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل:تراکم گیاهی در سه حالت ‭۴۰،۳۰)‬و‭۵۰‬بوته در متر مربع) وآرایش کاشت در چهار حالت (مربع،لوزی ،مستطیلی‭a ‬ با فاصله بین خطوط کاشت‭ ۵۰ ‬سانتیمتر ومستطیلی‭b ‬ با فاصله بین خطوط کاشت‭ ۲۵ ‬سانتیمتر) وبه صورت دست کاشت در کرت های به ابعاد دوونیم در هفت ونیم متر انجام شد.نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین قطر ساقه اصلی ‭ ۵/۲۱)‬میلیمتر) ،تعداد شاخه فرعی ‭۵/۳۱)‬)،تعداد غلاف ‭۹/۰۵)‬)،وزن‭۱۰۰ ‬دانه ‭۴۱/۱۳)‬گرم)در تراکم گیاهی‭ ۳۰ ‬بوته در متر مربع و کمترین قطر ساقه اصلی ‭۴/۶۵)‬)،تعداد شاخه فرعی ‭۴/۲۹)‬)،تعداد غلاف ‭۶/۲۵)‬)و وزن‭ ۱۰۰ ‬دانه ‭۳۷/۵۹)‬گرم) مربوط به تراکم گیاهی‭ ۵۰ ‬بوته در متر مربع بود که در سطح احتمال‭ ۵ ‬درصد اختلاف معنی داری داشتند ،هر چند تعداد گره در بوته و دانه در غلاف تحت تاثیر تراکم گیاهی قرار نگرفت و بیشترین تعداد گره‌در بوته ‭۶/۵۷)‬)و دانه در غلاف ‭۳/۵۲)‬) مربوط به تراکم گیاهی‭ ۳۰ ‬بوته در متر مربع و کمترین مقدار به ترتیب معادل‭ ۶/۱۸ ‬و‭ ۳/۳۶‬در تراکم گیاهی‭ ۵۰ ‬بوته در متر مربع مشاهده شد.با افزایش تراکم گیاهی از‭ ۳۰ ‬به‭ ۴۰ ‬و‭ ۵۰‬بوته در متر مربع ،ارتفاع بوته از‭ ۳۳/۹۳ ‬به‭ ۳۶/۷۹ ‬و‭ ۳۹/۷۸‬سانتیمتر ،عملکرد دانه از‭ ۲۳۲۸ ‬به‭ ۲۷۸۵ ‬و‭ ۳۰۸۸ ‬کیلوگرم د هکتار و عملکرد بیولوژیکی از‭ ۵۹۷۵/۶ ‬به‭ ۷۲۴۹/۶ ‬و‭ ۸۵۰۹/۸‬کیلوگرم در هکتار افزایش یافت.شاخص برداشت با افزایش تراکم گیاهی از‭ ۳۰ ‬به‭۴۰ ‬و‭ ۵۰‬بوته در متر مربع به ترتیب از‭ ۳۹ ‬به‭ ۳۸/۶۶ ‬و‭ ۳۶/۲۳‬درصد کاهش یافت. بیشترین سرعت رشد محصول معادل‭ ۱۷/۸۵ ‬گرم برمتر مربع روز درجه رشد وشاخص سطح برگ ‭۴/۲)‬)در تراکم گیاهی‭ ۵۰ ‬بوته در متر مربع و کمترین به ترتیب‭ ۱۳/۹ ‬گرم برمتر مربع روز درجه رشد و ‭۳)‬) در تراکم گیاهی‭ ۳۰ ‬بوته در متر مربع مشاهده شد.بیشترین تعداد شاخه فرعی ‭۵/۱۴)‬)وتعداد غلاف در بوته ‭۸/۴۳)‬)در آرایش کاشت مربع مشاهده گردیدو در سطح احتمال‭ ۵ ‬درصدمعنی دار شد،همچنین بیشترین مقدار وزن‭ ۱۰۰ ‬دانه‭۳۹/۴۲)‬) و تعداد دانه در غلاف ‭۳/۴۹)‬)در آرایش کاشت مستطیلی‭a ‬ بدست آمد ولی اختلاف معنی دار نبود.بیشترین عملکرد دانه‭ ۲۹۸۴ ‬کیلوگرم در هکتار وعملکرد بیولوژیکی‭ ۷۷۴۸/۷ ‬کیلوگرم در هکتار در آرایش کاشت مربع وکمنترین مقدار به ترتیب‭ ۲۴۸۶ ‬کیلوگرم در هکتار و عملکرد بیولوژیکی‭ ۶۷۲۴/۳ ‬کیلوگرم در هکتار در آرایش کاشت مستطیلی‭a ‬ به دست آمد.
اساتید راهنما و مشاور : قنبری،اکبر، استاد مشاور
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)