خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 616018
سرشناسه : دارایی مفرد، علیرضا
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : ارزشیابی کشت مخلوط وتک کشتی جو‭(Hordeum vulgare L)‬ با ماشک برگ درشت ‭(Vicia narbonensiss L)‬ در شرایط تداخل وکنترل علف های هرزدر خرم آباد. [پایان‌نامه]/علیرضا دارایی مفرد
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۸۶‬
مشخصات ظاهري : : نمودار، جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : کتابنامه
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : به منظور تاثیر کشت مخلوط وتک کشتی جوبا ماشک برگ درشت در شرایط تداخل و کنترل علف های هرز بر عملکرد علوفه ،اجزای عملکرد وعملکرد دانه وخصوصیات رشد ماشک برگ درشت وجو رقم سرارود ،آزمایشی دردانشکده کشاورزی دانشکاه لرستان در سال زراعی‭ ۱۳۸۵-۸۶ ‬با کاربرد پنج سطح (نسبت بذری) مخلوط ،تک کشتی ماشک ،‭ ۷۵‬ماشک +‭ ۲۵‬جو،‭ ۵۰‬ماشک +‭ ۵۰‬جو ،‭ ۲۵‬ماشک +‭ ۷۵ ‬جو،تک کشتی جو دو سطح کنترل و تداخل علف های هرز در سیستم جایگزینی همزمان ردیفی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجراء گردید.نتایج به دست آمده در بررسی اثرات متقابل سطوح علف هرز + سطوح مختلف کشت مخلوط نشان داد که بیشترین مجموع عملکرد علوفه خشک به نسبت بذری‭ ۷۵ ‬م ماشک +‭ ۲۵‬جو + کنترل معادل‭ ۷/۲۲ ‬تن در هکتار مربوط بود که نسبت به سایر تیمارها برتری معنی دار داشت. اثرات متقابل بین این سطوح در مورد صفاتی همچون تعداد پنجه جو وساقه ماشک ،ارتفاع ساقه جو و ماشک ،تعداد پنجه بارو وتعداد غلاف در بوته ،وزن هزار دانه ماشک ،درصد پروتئین و الیاف جو و ماشک معنی دار بود ،اما با تعداد دانه در سنبله وغلاف ،وزن هزار دانه جو ،عملکرد دانه جو وماشک،مجموع عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت دو گیاه و میزان کلروفیل معنی دار نشد.کمترین تعداد و وزن خشک علف هرز تحت تاثیر ترکیب‭ ۷۵ ‬ماشک +‭ ۲۵ ‬جو ایجاد شدکه بیانگر سهم این ترکیب در افزایش تولید علوفه و کاهش علف هرز بود از طرفی کمترین غنای گونه به نسبت‭ ۵۰:۵۰ ‬وبیشترین آن به تک کشتی ماشک وجو تعلق داشت. مجموع نسبت برابری زمین برای نسبت بذری‭ ۷۵ ‬ماشک +‭ ۲۵ ‬جو + کنترل بیش از سایر تیمارها بود‭۱/۵۸)‬)،لذا در این سیستم از نظر تولید علوفه وبهره برداری از منابع مناسب ترین نسبت شناخته شد.
اساتید راهنما و مشاور : شاکرمی،جهانشیر، استاد مشاور
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)