خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 616061
سرشناسه : احمدی فرد،مریم، مولف
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر سیستم های تغذیه ای شیمیایی،بیولوژیکی وتلفیقی برعملکرد واجزای عملکرددانه وخصوصیات رشد عدس درشرایط اقلیمی خرم آباد [پایان‌نامه]/مریم احمدی فرد
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان،دانشکده کشاورزی، ‭۱۳۸۹‬
مشخصات ظاهري : :جدول،نموار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1389/06/31‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : به منظورمطالعه تاثیر سیستم های تغذیه ای شیمیایی،بیولوژیکی وتلفیقی برعملکرد واجزای عملکرددانه وخصوصیات رشد رقم گچساران عدس درشرایط اقلیمی خرم آباد ،آزمایشی درسال زراعی‭ ۸۷-۸۸ ‬درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی درسه تکراربا کاربرد تیمارشیمیایی درسطوح مختلف کودسوپرفسفات تریپل ‭C1=۵۰)‬،‭C2=۱۰۰‬،‭C 3=۱۵۰‬ کیلوگرم درهکتار)و تیماربیولوژیکی درسه سطح کودزیستی فسفاته بارور-‭B1=۲۵)۲ ‬،‭B2=۵۰‬،‭B3=۷۵‬گرم درهکتار)وتیمارتلفیقی شامل ‭I1=(C1+B1),I2=(C1+B2),I3=(C1+B3),I4=(C2+B1),I5=(C2+B2),I6=(C2+B3)‬ وتیمارشاهد ‭(C0B0)‬ درمزرعه تحقیقاتی‌دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان بامتوسط بارندگی‭۵۲۰/۶ ‬میلیمتر بااقلیم معتدله اجراگردید .نتایج نشان داد اثرتیمارهای مختلف برعملکرددانه درسطح احتمال یک درصدمعنی داربود ،بیشترین وکمترین عملکرددانه به ترتیب به ‭I3‬ با‭۴۴۲/۶ ‬وشاهدبا‭۲۷۹/۱‬کیلوگرم درهکتارمربوط بود.بین تیمارهای مختلف ازنظرعملکردبیولوژیکی اختلاف معنی داردرسطح احتمال یک درصد وجووداشت به طوری که بیشترین وکمترین عملکردبیولوژیک به ترتیب به تیمار‭I3‬ وشاهدمربوط بود.اثر تیمارهای مختلف بر تعدادشاخه فرعی دربوته،تعدادغلاف دربوته وشاخص برداشت درسطح احتمال یک درصدمعنی دار بود. همچنین اثرتیمارهای کودی بر صفات ارتفاع بوته ومیزان درصدفسفردانه درسطح احتمال‭۵ ‬درصد معنی داربود.ازنظرتعداددانه درغلاف ووزن هزاردانه و درصدپروتئین دانه بین تیمارهای مختلف ،اختلاف معنی دار ی وجودنداشت. به طورکلی نتایج نشان داد که تیمارهای تلفیقی برصفات کمی عدس تاثیرمثبت دارند به طوری که ازنظرعملکرد دانه،عملکردبیولوژیکی،تعدادشاخه فرعی دربوته ،تعدادغلاف دربوته،ووزن هزاردانه تیمار‭I3‬ نسبت به سایرتیمارها برتری داشت. بنابراین می توان کاربرد‭۷۵ ‬گرم کودبیولوژیک فسفاته بارور-‭۲ ‬به همراه‭۵۰ ‬کیلوگرم کودشیمیایی سوپرفسفات تریپل(تیمار ‭(C1+B3‬ توصیه نمود
اساتید راهنما و مشاور : احمدی فرد،مریم، مولف
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)