خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 616066
سرشناسه : زحمتکش،ناهید
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : شبیه سازی کلیماتور شش ضلعی سوراخ- موازی بااستفاده از روش مونت کارلو جهت استفاده دردستگاههای تصویربردای پزشکی هسته ای [پایان‌نامه]/ناهیدزحمتکش
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان،دانشکده علوم پایه، ‭۱۳۸۹‬
مشخصات ظاهري : :مصور،جدول،نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1389/11/02‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : فیزیک پزشکی دانش استفاده ازمفاهیم وکاربردهای فیزیکی درتشخیص ودرمان پزشکی می باشد. این شاخه ازدانش ،علوم پرتودرمانی،پرتوشناسی تشخیصی وپزشکی هسته ای رادربرمی گیرد .پزشکی هسته ای نیزبه نوبه خود به دوبخش تشخیص ودرمانی تقسیم می شود .بخش درمانی،استفاده از رادیوایزوتوپ های هسته ای دردرمان بیماران راشامل می شود ولی بخش تشخیص آن تصویربرداری پزشکی به روش هسته ای بااستفاده از رادیوایزوتوپ هایی است که به عنوان چشمه ایجادکننده تابش گاما (تابش یون ساز) مورداستفاده قرارمی گیرند.ازاین رو،درتصویربرداری پزشکی هسته ای از سیستم های آشکارسازی استفاده می شود که قادربه آشکارسازی تابش های گاما باشند،به این دوذربین های تصویربرداری ،دوربین گاما گفته می شود. یکی ازاجزای اساسی در دوربین های گاما ،کلیماتورها می باشند.برای ایجادتصویر توسط دوربین های گاما ،بایداطلاعات مربوط به هرنقطه ازعنصرمورد تصویربرداری به صورت متناظر درنقطه مقابل آن درصفحه تصویرثبت شود. ازاین رو استفاده ازکلیماتور جهت حذف فوتون های پراکنده که اطلاعات غیرمتناظری راثبت می کنندوباعث تابش زمینه درتصویر(ودرنتیجه کاهش وضوح تصویر) می شوند،ضروری می باشد. درطراحی کلیماتورها،دوویژگی حساسیت ووضوح (که درکیفیت تصاویرحاصل ازتاثیرمستقیم دارند) موردتوجه قرارگیرند. یکی ازمتداول ترین نوع کلیماتور مورداستفاده درتصویربرداری پزشکی هسته ای نوع سوراخ - موازی باشکل حفره های شش ضلعی می باشد .درشبیه سازی های دوربین گاما ،ازسوراخ های چهارضلعی به عنوان‌تقریبی ازشش ضلعی برای نوع کلیماتورهااستفاده می شود (به دلیل هندسه پیچیده شش ضلعی ها‭.(‬مادراین تحقیق،کدی برای فرایند تصویربرداری توسط کلیماتورهای سوراخ - موازی شش ضلعی ارائه کرده ایم که باستفاده از یک فرمول ریاضی قادربه توصیف هندسه وعملکرد کلیماتورهای سوراخ - موازی شش ضلعی می باشد . این کدکه شبیه سازی به طراحان این نوع کلیماتور ها کمک خواهدکرد که قادرباشند کلیماتورهای طراحی وبسازند که بادرنظرگرفتن حساسیت ووضوح دلخواه ویژگی های موردنیاز برای تصویربرداری معینی رافراهم کند. کدموردنظردریک نرم افزار برنامه نویسی ‭TURBOC++30‬ نوشته واجراشد .ازیک چشمه نقطه باشمارش (تعدادفوتون های گسیلی)‭ ۱۰۰۰۰۰۰ ‬برای صحت کارایی این کداستفاده شد .برای فاصله های مختلف چشمه ازکلیماتور وتغییر کمیت های توصیف کننده ابعاد هندسی کلیماتور،کدمربوط مورداجراقرارگرفت. پس ازهرباراجرا،توزیع فوتون های آشکارشده ازکلیماتور درصفحه تصویر ،به صورت تصاویری دوبعدی وسه بعدی به وسیله نرم افزار ‭Matlab7‬ به دست آمدند.نمودارهای تغییرحساسیت ووضوح این تصاویر نیزتوسط نرم افزار ‭Exel‬ رسم شدند. نتایج نشان دادندکه باافزایش فاصله چشمه ازکلیماتور ،حساسیت ووضوح کاهش یافت. افزایش ضخامت کلیماتور وضوح راافزایش وحساسیت راکاهش داد. کاهش ضخامت سپتا وقطرحفره ها باعث افزایش حساسیت کلیماتور وکاهش وضوح گشت .افزایش ابعادکلیماتور،باعث افزایش هم زمان حساسیت وضوح گشت که نسبت به نتایج دیگرطراحی کلیماتور مطلوب تراست
اساتید راهنما و مشاور : زحمتکش،ناهید، مولف
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)