خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 616074
سرشناسه : کاری هفت چشمه،نادره، مولف
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : بررسی ارتباط قدرت رویشی بذورارقام رایج پنبه درمزرعه وآزمایشگاه بااستفاده ازروشهای مختلف آزمون‌بنیه بذر [پایان‌نامه]/نادره کاری هفت چشمه
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان،دانشکده کشاورزی، ‭۱۳۸۹‬
مشخصات ظاهري : :جدول،نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1389/06/31‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : به منظور مطالعه رابطه قدرت رویش بذرارقام پنبه درمزرعه وآزمایشگاه ،پژوهشی در موسسه تحقیقات پبت وگواهی بذردرکرج انجام شد.درآزمایشگاه تجزیه کیفی بذرآزمون های جوانه زنی استاندارد ، هدایت الکتریکی ، پیری تسریع شدهوجوانه زنی درسرماانجام شد. به منظورمطالعه رابطه این آزمون ها باقدرت رویش بذر درمزرعه بذرهای‭ ۴ ‬رقم پنبه (ورامین،ساحل،بختگان و مهر) باسه قوه نامیه متفاوت ( بالای استاندارد،استانداردو زیراستاندارد) درمزرعه کشتشدند.نتایج نشان داد که شاخص های قابلیت جوانه زنی، سرعت جوانه زنی ومیانگین جوانه زنی روزانه ازبین شاخص های ارزیابی شده درکلیه آزمون های کیفیت بذر برای تفکیک کیفی توده های بذری مناسب ترمی باشد. براساس این نتایج آزمون های جوانه زنی‌استاندارد وهدایت الکتریکی ،ارقام پنبه موردبررسی را به لحاظ کیفیت بذربهتر تفکیک کردند. بیشترین مقدار همبستگی درتمام آزمون ها بین شاخص های ظهورگیاهچه سرعت ظهورگیاهچه ودرصدنهایی گیاهچه درمزرعه باشاخص های محاسبه شده درآزمون های کیفیت بذر به دست آمد که نشان دهنده اهمیت این شاخص هابود .بیشترین میزان همبستگی معنی دار بین ظهورنهایی گیاهچه درمزرعه به ترتیب باقابلیت جوانه زنی درآزمون استاندارد ‭(r=۰/۷۴۵)‬ وهدایت الکتریکی ‭( r= ۰/۶۳۱)‬ به دست آمد. مطالعه رابطه رگرسیونی نیزنشان داد که بیشترین رابطه معنی دار،بین شاخص های بنیه گیاهچه درمزرعه باآزمون جوانه زنی استانداردباضریب تبیین ‭۰/۰۶۵)‬) وهدایت الکتریکی باضریب تبیین ‭۰/۰۳۸/۴)‬) به دست آمدکه نشان دهنده برتری این آزمون ها دربرآورد میزان ظهورگیاهچه درمزرعه می باشد. همچنین مطالعه روابط رگرسیونی نشان داد که استفاده توام آزمون جوانه زنی استاندارد وآزمون هدایت الکتریکی می تواندبرآورد بهتری ازمیزان ظهورگیاهچه درمزرعه باشد
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)