خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 616075
سرشناسه : رحمتی،طاهره، مولف
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : ارزشیابی تغذیه ای سه رقم ماشک علوفه ای ‭(Vicia spp)‬ در سه مرحله گلدهی به روش آزمایشگاهی ‭(In Vitro)‬ [پایان‌نامه]/طاهره رحمتی
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان،دانشکده کشاورزی، ‭۱۳۸۹‬
مشخصات ظاهري : :مصور،جدول،نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1390/02/30‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : پژوهش حاضر به منظور مقایسه سه واریته ماشک علوفه ای شامل ماشک معمولی ‭(Vicia sativa)‬ ماشک کرکدار‭(Vicia dasycarpa)‬ وماشک برگ پهن‭( Vicia narbonensis)‬ درسه مرحله گلدهی‭۱۰۰،۵۰،۱۰ ‬، درصدگلدهی باتوجه به‭۱ ‬- آنالیزشیمیایی۲- مقدارانواع انرژی۳- کینتیک تجزیه پذیری ماده خشک به روش آزمایشگاهی‭(In vitro)‬ انجام شد. نتایج این بررسی نشان داد که اثرواریته ومرحله گلدهی برترکیبات شیمیایی ،انواع انرژی وپارامترهای محاسبه شده ازروش تولیدگاز معنی داربود.‭.(p<۰/۰۵)‬ براساس نتایج ،باتکامل مراحل گلدهی (ازمرحله‭۱۰ ‬درصدگلدهی تا مرحله‭ ۱۰۰ ‬درصدگلدهی) درهرسه واریته،میزان پروتئین خام وخاکستر کاهش ولی درصد ‭ADL,ADF, NDF‬ و عصاره اتری‭(EE)‬ افزایش یافت ‭.(p<۰/۰۵)‬ بااین حال میزان پروتئین خام نامحلول درشوینده خنثی ‭(NDICP)‬ وپروتئین خام نامحلول درشوینده اسیدی ‭(ADIcP)‬ تحت تاثیرمرحله گلدهی وواریته قرارنگرفت. دربین واریته ها ومراحل گلدهی ،بیشترین میزان انرژی قابل هضم ،انرژی قابل متابولیسم وانرژی خالص ،درهردوسطح نگهداری وتولید(تولیدشیروافزایش وزن)درواریته برگ پهن ومرحله‭۱۰ ‬درصدگلدهی مشاهده شد .کمترین وبیشترین درصدکل موادمغذی قابل هضم درسطح نگهداری به ترتیب درماشک معمولی وماشک برگ پهن درمرحله‭۱۰ ‬درصد گلدهی مشاهده شد .دربین واریته ها ازلحاظ مجانب تولیدگاز ‭A)‬ ،میلی لیتر/ گرم ماده خشک)، نیمه عمرتولیدگاز ‭C)‬ ،ساعت) ،بیشترین سرعت تولیدگاز ‭RmaxG)‬ ، میلی لیتر/ ساعت) وتجزیه پذیری موثرماده خشک ‭ED)‬،ساعت) برآورد شده تفاوت های معنی داری مشاهده شد ‭.(p<۰/۰۵)‬واریته کرکدار به طورمعنی داری نسبت به دو واریته معمولی وبرگ پهن دارای تولید گازتجمعی کمتری بود(به ترتیب‭ ۳۷۹/۹،۳۷۱/۵،۳۵۰/۸ ‬میلی لیتر/ساعت)‭.(p<۰/۰۵)‬ و اریته برگ پهن نسبت به واریته های کرکدار ومعمولی دارای نیمه عمرتولیدگاز کمترولی سرعت تولیدگاز وتجزیه پذیری موثربیشتری بود ‭.(p<۰/۰۵)‬ مجانب ونیمه عمرتولیدگازبه طورمعنی داری تحت تاثیر مرحله گلدهی قرارگرفت‭.(p<۰/۰۵ ‬ مرحله گلدهی کامل نسبت به مرحله‭۱۰ ‬و‭ ۵۰‬درصدگلدهی مجانب تولیدگاز ونیمه عمرتولید گازبالاتری نشان داد. درکل ازبین مراحل گلدهی وواریته های وردبررسی ،واریته برگ پهن ومرحله‭ ۱۰ ‬درصدگلدهی دارای بیشترین ارزش خوراکی بودند
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)