خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 616119
سرشناسه : حیدری،ناهید
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : استفاده از روشهای نوین میکرو استخراج فاز جامد ‭(SPME)‬ و مایع ‭(DME)‬ برای استخراج و اندازه گیری گونه های معدنی و آلی [پایان‌نامه]/ناهیدحیدری
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان،دانشکده علوم پایه، ‭۱۳۹۲‬
مشخصات ظاهري : :مصور
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1392/06/31‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : بخش اول :مقادیر بسیار کم اورانیم با استفاده از روش ساده و گزینش‌صپذیر میکرواستخراج قطره آلی منجمد شناور ‭(SFODME)‬ استخراج و با روش اسپکتروفتومتر‭Vis - UV‬اندازه‌صگیری شد .دی‭- 2‬اتیل‌صهگزیل فسفریک اسید ‭(HDEHP)‬ به عنوان لیگاند استخراج کننده در طول فرآیند استخراج و آرسنازو ‭III(AIII)‬ به عنوان عامل رنگساز در اندازه‌صگیری اسپکتروفتومتری مورد استفاده قرار گرفتند .عوامل مؤثر بر اندازه-گیری اسپکتروفتومتری مانند اثر زمان و غلظت ‭AIII‬ بر تشکیل کمپلکس‭UO‬ ص‍‭AIII -2‬مورد مطالعه قرار گرفتند .همچنین پارامترهای تجربی مؤثر بر کارایی استخراج مانند نوع وحجم حلال استخراج کننده، غلظت اسید در محلول نمونه، غلظت لیگاند، سرعت همزدن، زمان و دمای استخراج و اثر افزایش نمک بررسی و بهینه شدند .تحت شرایط بهینه پاسخ خطی در محدوده‌إ‭5/0 -1 15-gmL‬برای اورانیم بدست آمد .اثر تداخل برخی یونهای خارجی بر استخراج اورانیم نیز مورد بررسی قرار گرفت .حد تشخیص، انحراف استاندارد نسبی و فاکتور پیش تغلیظ روش پیشنهادی‭UV - SFODME‬به ترتیب‭g/ml‬ إ‭1/0‬، ‭7/3‬ و ‭125‬ برای اورانیم بدست آمد .روش پیشنهادی با موفقیت برای استخراج و اندازه‌صگیری اورانیم در آبهای طبیعی مورد استفاده قرار گرفت و نتایج رضایت بخشی بدست آمد .بخش دوم :در این تحقیق یک سیستم جدید سرد کننده قطره برای روش میکرواستخراج فاز مایع بر پایه فیبر توخالی‭LPME) -HF- (CD‬طراحی و ساخته شد و بصورت جفت شده با کروماتوگرافی گازی با دتکتور یونش شعله‌صای‭FID) - (GC‬برای اندازه‌صگیری‭PAH‬ ها در نمونه‌صهای پیچیده جامد بکار گرفته شد.ابتدا با استفاده از ابزار و وسایل مناسب سیستم سرد کننده ساخته شد .بعد با استفاده از نمونه‌صهای ماسه استاندارد و آلوده شده توسط‭PAH‬ ها، به عنوان نمونه مدل، پارامترهای تأثیرگذار بر کارایی استخراج بهینه شدند .پارامترهای تجربی بررسی شده شامل نوع حلال آلی استخراج کننده، دمای استخراج، دمای حلال آلی و زمان استخراج می‌صباشند .شرایط بهینه بدست آمده عبارتند از :حلال استخراج کننده :استون‌؛ دمای ماتریکس نمونه‭C90‬ :؛ دمای حلال استخراج کننده‭C 25‬ :- و زمان استخراج ‭min 20.‬با استفاده از روش پیشنهادی‭FID-GC-LPME-HS-HF- CD‬، ضرایب همبستگی بزرگتر از ‭99/0‬ برای منحنی‌صهای کالیبراسیون در محدوده غلظت‭1-gg‬إ‭001/0 - 10‬بدست آمد .حد تشخیص هفت ‭PAH‬ مورد بررسی بین ‭01/0‬ تا‭1- 1/0 ngg‬بود .انحراف استاندارد نسبی برای غلظت‭1- gg‬إ ‭5/0‬ از مخلوط هفت ترکیب ‭PAH‬ در محدوده ‭8/7 (5=n) - 1/17‬بدست آمد.در نهایت ، روش پیشنهادی بطور موفقیت آمیزی برای استخراج و اندازه‌صگیری ‭PAH‬ ها در نمونه‌صهای خاک آلوده به مواد نفتی بکار گرفته شد.
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)