خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 616129
سرشناسه : رحیمی،زینب
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : سیمای زن ایرانی در آثار جلال آل احمد و سیمین دانشور)مطالعه موردی :داستانهای کوتاه آ ل احمد و رمانهای سیمین دانشور [پایان‌نامه]/زینب رحیمی
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، ‭۱۳۹۲‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : رمان و داستان کوتاه به زندگی فرد در اجتماع می‌صپردازند به همین دلیل با جامعه رابطه‌صی تنگاتنگی دارند؛از انجا که اصلی‌صترین مشخصه‌صی این گونه‌صهای داستانی واقع‌صگرایی است، آینه‌صای هستند که زندگی واقعی را بازتاب می‌صدهند .این پژوهش در مورد بررسی سیمای زن ایرانی در سه رمان سیمین دانشور:سووشون و داستان‌صهای کوتاه جلال‌صآل‌صاحمد،درچهارفصلتدوین شده‌صاست .ضمنبررسی آثار به این نتیجه می‌صرسیم که دغدغه‌صی اصلی سیمین دانشور تبیین ذهنیت زن ایرانی و دغدغه‌صهای اوست و در این زمینه مسائلی چون مهر و عاطفه‌صی زن ایرانی، دلبستگی فوق‌صالعاده‌صاشبهخانوادهوفداکاری‌صاش در این راه و ستمدیدگی و ستم‌صکشی او را به خوبی به تصویر می‌صکشد .درآثار آل‌صاحمدبهاین نکته برصمی‌صخوریم که او در پی توصیف سیمای زن و ارائه‌صی نمونه‌صای ملموس با همه‌صی شادی و غم‌صهایش نیست، بلکه در جایگاهیک مبلغ سیاسی با اندیشه‌صی سوسیالیستی در پی رهایی رنج‌صدیدگان و زحمت‌صکشاناستکهزنانایرانی نیز به دلیل کاستی‌صها، نابرابری‌صها و ستم های تاریخی روا داشته‌صشدهبرآنان،دراین گروه قرار می‌صگیرند .او با نگاهی طعن‌صآلودوزبانی تمسخرصآمیز به دفاع از زنان زجر-کشیده و ستمدیده می‌صپردازد .در پایان به این نتیجه می‌صرسیم که خانم دانشور در تصویر سیمای واقعی زن موفق‌صتربوده‌صاستوآثاروی بهتر معرف سیمای زن ایرانی است
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)