خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 616149
سرشناسه : افسریان،زهرا
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : ساخت غشاهای لایه نازک کیتوسانی نانو حفره بر روی غشاهای ساپورت ‭PES‬ و استفاده از نمک سدیم تری پلی فسفات به عنوان افزودنی برای بهبود کارایی غشاها [پایان‌نامه]/زهراافسریان
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان،دانشکده علوم پایه، ‭۱۳۹۳‬
مشخصات ظاهري : :مصور
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1393/06/26‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : در این کار غشای نانو حفره با نشاندن یک لایه نازک از کیتوسان بر روی غشای ساپورت اولترافیلتر تهیهشد .بدین منظور غشای ساپورت از جنس پلی اتر سولفون ساخته شد، سپس غشای لایه نازککیتوسان با دو روش تهیه شد ‭1)‬ :محلول کیتوسان روی سطح غشای ساپورت ریخته شد تا لایه نازک کیتوسانی فقط روی سطح تشکیل شود ‭. 2)‬غشای ساپورت تحت فشار‭2 ‬ بار توسط محلول کیتوسان تغذیه شد تا لایه نازک کیتوسانی سطح و دیواره‌صی حفره‌صهای غشای ساپورت را پوشش دهد، سپس شار آب عبوری از غشا،شار نمک‌صها و پس‌صدهی نمک‌صها سنجیده شد .برای بهبود کارایی غشای مورد نظر از نمک سدیم تری پلی فسفات استفاده شد تا شار عبوری از غشا و پس‌صدهی نمک‌صها بهبود یابد .کیتوسان به دلیل حضور گروه‌صهای ‭OH‬ و ‭NH2‬ موجود روی سطح توانایی بالایی برای جذب فلزات سنگین به خصوص یون مس دارد، ، چون گروه ‭NH2‬ کیتوسان مسئول کی‌صلیت با یون فلزی است .بدین منظور از نمک فلزات ‭Cu‬ و ‭Cr‬ استفاده شد تا میزان جذب این فلزات روی غشای مورد نظر بررسی شود .دستگاه‌صهایاندازه-گیریزاویهتماسآب، دستگاه‭ATR IR‬،میکروسکوپالکترونی‭(SEM)‬ ،میکروسکوپنیرویاتمی ‭(AFM)‬ ودستگاهفیلتراسیونکه برایمشخصکردنوبررسیخصوصیاتغشای نانو حفره آمادهشده،مورداستفادهقرارگرفت .تصاویر‭SEM‬و ‭AFM‬نشاندادکهخصوصیاتغشایلایهنازکتشکیلشدهدرحضور سدیم تری پلی فسفات کاملا متفاوتاست .تصاویر‭AFM‬یکلایهنازکمتراکموزبررابرایلایهنازکاصلاح شده حاویافزودنیدرمقایسهباغشای اصلاح نشده بدونافزودنینشانمی‌صدهد .نتایجنشاندادکهروش دوم،تکنیکبهترومؤثرتریبرای ساختغشاهای نانو حفرهمی‌صباشد .درواقعدراینروشتوانستیمفاکتورهایشارعبوری،میزانپس‌صدهیوخواصضد انسدادراافزایشدهیم
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)