خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 616375
سرشناسه : ن‍وری‌، ف‍اض‍ل‌796869
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : ارزیابی برخی از روش های تجربی) تحلیل سیلاب منطقه‌صای، فرمول های تجربی و رگرسیون چند متغیره (و مدل‭ANFIS‬ در برآورد سیل حوزه آبخیز چم انجیر خرم‌آباد [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۹۳‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1393/11/30‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : محدودیت‌صهای مختلف نظیر کافی نبودن ایستگاه‌صهای هیدرومتری و عدم وجود آمار و اطلاعات طولانی مدت در این ایستگاه‌صها ایجاب می‌صکند که برای برآورد سیل از روش‌صهای تجربی و مدل‌صسازی استفاده شود .در این راستا ایستگاههیدرومتری چم انجیر با موقعیت جغرافیایی ‭37 '14‬" ░ ‭48‬طول شرقی و ‭76 '26‬" ░‭33‬عرض شمالی به عنوان منطقه تحقیق انتخاب گردید .در این تحقیق از چهار روش تحلیل سیلاب منطقه‌صای، فرمول های تجربی، رگرسیون چند متغیره و مدل نروفازی ‭(ANFIS)‬ برای برآورد دبی حداکثر لحظه‌صای استفاده شده است.بطوریکه در روش سیلاب منطقه‌صای، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات ایستگاه-های هیدرومتری حوزه کشکان در پایه زمانی ‭22‬ سال انجام شد و دبی حداکثر لحظه‌صصای با دوره بازگشت-های‭2‬ ،‭5‬ ،‭10‬ ،‭25‬ ، ‭50‬ و ‭100‬ ساله بدست آمد .از طریق فرمول‌صهای تجربی‌ص‍ کریگر، هورتون، فولر، سازمان زمینشناسی آمریکا و دیکندر ایستگاه کشکان افرینه، پس از تعیین ضرایب منطقه‌صای، دبی حداکثر لحظه‌صای برآورد شد .همچنین در زیر حوزه چم انجیر بین میزان دبی حداکثر لحظه‌صای و عوامل موثر در آن) مساحت، شیب آبراهه اصلی، طول آبراهه اصلی، اختلاف ارتفاع حوزه، شیب متوسط حوزه، میانگین بارش سالانه و روزانه با دوره بازگشت دو ساله (روابط رگرسیونی برقرار و بهترین رابطه انتخاب شد .در مدل ‭ANFIS‬ عواملی مانند تبخیر، بارش و شماره منحنی به عنوان ورودی‌صهای مدل در نظر گرفته شد .و در نهایت برای ارزیابی روش‌صهای مذکور،با استفاده از نرم افزار‭SMADA‬ دبی حداکثر لحظه‌صای مشاهداتی با دوره بازگشت‌صهای‭2‬ ،‭5‬ ،‭10‬ ،‭25‬ ، ‭50‬ و ‭100‬ ساله بدست آمد و مقادیر بدست آمده به عنوان مبنای مقایسه قرار گرفت .بطوریکهمیانگین درصد خطا در روش تحلیل سیلاب منطقه‌صای، فرمول های تجربی، رگرسیون چند متغیره و مدل ‭ANFIS‬ با داده‌صهای اندازه‌صگیری شده به ترتیب دارای‭93/136‬ ،‭31/20‬ ، ‭67/5‬ و‭54/1 -10- 7‬می‌صباشند .بنابراین نتایج حاصل نشان داد که مدل ‭ANFIS‬ نسبت به سه روش دیگر دبی حداکثر لحظه‌صای را با دقت بالایی برآورد کرده است .
اساتید راهنما و مشاور : طهماسبی، ناصر، استاد راهنما
: زینی وند، حسین، استاد راهنما
مبدا اصلي : IRدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)