خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 616379
سرشناسه : طاهری مسلک،زهره
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : استخراج مایع -مایع همگن و اندازه گیری اسپکتروفتومتری مقادیربسیار کم دیکلوفناک سدیم ‭.II‬استخراج مایع -مایع واندازه گیری اسپکتروفتومتری و ولتامتری عاری سازی جذبی مقادیر بسیار کم سدیم دودسیل سولفات [پایان‌نامه]/زهره طاهری مسلک
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۸۵‬
مشخصات ظاهري : ‮د،‭۸۰‬ص‬:نمودار ،مصور
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : یک روش استخراجی -اسپکتروفتومتری برای پیش تلغیظ واستخراج ساده و قابل اطمینان دیکلو فناک سدیم توسط استخراج مایه -مایع همگن معرفی شده است .در محیط قوی اسید نیتریک ،دیکلوفناک تولید یک ترکیب زرد رنگ در فاز هموژن آب ‭HPFOA-THF‬ می نماید که می تواند به صورت یک قطره میکرولیتری استخراج شود. غلظت ترکیب رنگی استخراج شده در میکرو قطره از طریق اندازه گیری جذب در طول موج‭ ۳۷۶ ‬نانو متری اندازه گیری شد . عوامل تجربی موثر برای اندازه گیری اسپکتروفتومتری دیکلوفناک سدیم در آب ومتانول بهینه گردید.از این رو دیکلوفناک سدیم در محیط آبی یا آلی با حساسیت و دقت بالا اندازه گیری شد.بیشترین جذب محلول های آبی ومتانولی اسیدی شده به ترتیب در غلظت های‭۱/۵ ‬و۷مولار از اسید نیتریک مشاهده شد.برای محلول آبی ،جذب در محدوده‭۱ ‬تا‭ ۳۰‬میکروگرم بر میلی لیتر با ضریب جذب مولی‭۷/۴ ‬ضربدر‭۱۰ ‬به توان ونفی‭۳ ‬لیتر بر مول بر سانتی متر از قانون بیر تبعیت می نماید.این محدوده برای محیط متانول شامل محدوده‭۵ -۴۰‬/.میکروگرم برمیلی لیتر بوده وضریب جذب مولی‭۱/۳ ‬ضربدر‭۱۰ ‬به توان‭۴ ‬ایتر بر مول بر سانتی متر بود.علاوه بر این اثر عوامل تجربی مختلف در استخراج مایع -مایع همگن دیکلوفناک مورد بررسی قرار گرفت.حد تشخیص روش پیشنهادی‭ ۳ ‬نانو گرم بر میلی لیتر بدست آمد.بیشترین فاکتور تلغیظ بدست آمده‭۶۶۶۷ ‬بود.تکرار پذیری روش برای‭۱۰ ‬بار تکرار اندازه گیری در‭۷ ‬میلی لیتر محلول نمونه آبی شامل‭۲۵ ‬میکروگرم دیکلوفناک‭ ۲/۳ ‬بدست آمد.روش پیشنهادی بطور موفقیت آمیزی برای استخراج واندازه گیری دیکلوفناک در نمونه های ادرار و محصولات دارویی مورد استفاده قرار گرفت.بخش دوم:یک روش حساس ساده برای اندازه گیری اسپکتروفتومتری و ولتامتری عاری سازی جذبی سدیم دو دسیل سولفات ‭(SDS)‬ در محیط غیر آبی معرفی شده است.این اندازه گیری برای تشکیل یک زوج یون بین تولوئیدن بلو وسدیم دودسیل سولفات در‭pH=۲/۵ ‬ می باشد که زوج یون تشکیل شده به فاز عالی دی کلرومتان‌استخراج می گردد. تاثیر عواملی همچون ‭pH‬ ،نوع بافر ،در غلظت لیگاند ،نوع و غلظت ماده افزودنی ،نوع الکترود ،پتانسیل پیش تلغیظ ،زمان پیش تلغیظ وسرعت روبش پتانسیل مورد بررسی قرار گرفت.در روش اسپکتروفتومتری جذب زوج یون استخراج شده به فاز آلی در طول موج‭ ۶۲۹ ‬نانومتری اندازه گیری شد.تبعیت از قانون بیر در محدوده غلظتی‭ ۵ ‬تا‭ ۴‬میکروگرم بر میلی لیتر از ‭SDS‬مشاهده شدو حدتشخیص روش‭ ۳۲۶ ‬میکروگرم بر میلی لیتر بود .در روش ولتامتری عاری سازی جذبی جریان در پتانسیل‭۱۰۲ ‬-میلی ولت نسبت به الکترود مرجع ‭(Ag/AgCl)‬اندازه گیری شد.وابستگی خطی بین جریان و‭SDS‬استخراج شده به فاز آلی برای زمان پیش تلغیظ‭۱۸۰ ‬ثانیه در پتانسیل‭۵۲۵ ‬میلی ولت وسرعت روبش پتانسیل‭ ۲۰ ‬میلی ولت بر ثانیه در محدوده غلظتی‭ ۵ ‬تا‭۱۷/۵۰‬میکروگرم برمیلی لیتر مشاهده شد.حد تشخیص برای اندازه گیری ولتامتری عاری سازی جذبی ‭۱۲ SDS‬. میکروگرم بر میلی لیتر بود ‭RSD.‬ برای روش های اسپکتروفتومتری وولتامتری عاری سازی جذبی در غلظت ../۲میکروگرم بر میلی لیتر از ‭SDS‬ به ترتیب‭ ۳/۸ ‬و‭ ۲/۱‬بدست آمد. روش پیشنهادی برای اندازه گیری ‭SDS‬ در نمونه های مختلف آب بکار برده شد ونتایج حاصل برای نمونه های آب قابل مقایسه با نتایج بدست آمده از روش مرجع متیلن بلو بوده ،واختلاف معنی داری در سطح اطمینان‭ ۹۵ ‬مشاهده شد.همچنین تاثیر یونهای مزاحم مورد بررسی قرار گرفت.
مبدا اصلي : IRکتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)