خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 616443
سرشناسه : شعبانی، لیلا
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : مطالعه ترمودینامیک برهم کنش مزو- تتراآلکیل پورفیرین های ‭H2T(nPr)P‬ و‭H2T(tBu)P‬ باتتراسیانواتیلن و۳و‭ ۲‬-دی کلرو-۶و‭ ۵‬- دی سیانوبنزوکینون ب- سنتز وبررسی ساختاری کمپلکس های دی متیل ،دی اتیل ودی فنیل قلع ‭(IV)‬ دی کلرید بالیگاند‭H)‬۲‭ ۴،۱- (‬بنزوتیوآزین -‭H) ۲،۳ ‬۴) دی ان دی اکسیم ومطلعه ترمودینامیک آنها [پایان‌نامه]/لیلا شعبانی
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۸۶‬
مشخصات ظاهري : :جدول ، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : کتابنامه
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : در بخش اول این کار ،برهم کنش بازهای لوئیس مزو- تترا‭-n)‬ پروپیل) پورفیرین ‭(H2T(nPr)P)‬ومزو- تتراکیس ‭-tert )‬ بوتیل) پورفیرین ‭(H2T(tBu)P)‬ با عددپی اسیدهای تتراسیانواتیلن ‭(TCNE)‬و۲و۳-دی کلرو-۵و۶- دی سیانوبنزوکینون ‭(DDQ)‬ رامورد بررسی قرار داده وبهروش تیتراسیون فتومتری ‭(UV-Vis)‬ پارامترهای ترمودینامیکی مربوط به ترکیبات افزایشی حاصل تعیین شده‌اند.در این روش ابتدا ثابت های تشکیل کلی با استفاده از فتومتری ‭UV-Vis‬ وبرنامه کامپیوتری ‭SQAUD‬ محاسبه شده وسپس مقادیر دلتا‭H‬،لتا‭S‬،دلتا‭G‬ برای این ترکیبات افزایشی تعیین شده اند.نتایج به دست آمده نشان می دهدکه برهم کنش این عدد پی اسیدهاباپورفیرین ها ،ترکیبات افزایشی بانسبت مولی‭ ۲:۱ ‬بافرمول کلی ‭[(DDQ)2H2T(X)P]‬و‭[(TCNE)2H2T(X)P]‬ تشکیل می دهند.به نظر میرسد که دراین ترکیبات افزایشی پورفیرین به صورت یک لیگامد از طریق زوج الکترون های مربوط به نیتروژن های پیرولنین حلقه پورفیرین ونیز سیستم عددپی خودبه اوربیتال های خالی عدد پی گروه سیانید اسیدهای لوئس متصل می شود.ترتیب زیربرای قدرت برهم کنش مزو-تتراآلکیل پورفیرین هابا مولکول های تتراسیانواتیلن و۲و۳- دی کلرو-۵و۶- دی سیانوبنزوکینون به دست آمد‭[(TCNE)2H2T(tBu)P]>[(TCNE)2H2T(nPr)P],[(DDQ)2H2T(tBu)P] > [(DDQ)2H2T(nPr)P] .:‬این روند مطابق باقدرت بازی پورفیرین های فوق می باشد.ساختار ترکیبات افزایشی به روش های ‭HNMR‬ و‭UV -VIS MS‬، ‭IR‬بررسی شده اند.بخش دوم پایان نامه ،به سنتز کمپلکس های ‭H)‬۲‭ ۴ ،۱-(‬بنزوتیوآزین -‭H) ۳،۲ ‬۴) دی ان دی اکسیم ‭(H2L)‬با دی آلکیل قلع‭(IV)‬ دی کلریدها(آلکیل =متیل،اتیل وفنیل) اختصاص یافته است.فرم ساختاری کمپلکس های به دست آمده به وسلیه روش های طیف سنجی‭UV-Vis‬ ،‭IR‬ ،‭HNMR‬ و‭MS‬ مورد بررسی قرار گرفت .به نظر می رسد که در این کمپلکس ها‭H2L‬ به صورت یک لیگاند دو داندانه از طریق زوج الکترون های مربوط به نیتروژن های اکسیمی خود به اتم قلع متصل می شود.طیف ‭UV- Vis‬ کمپلکس های دی آلکیل قلع ‭(IV)‬ دی کلرید در حالت محلو ل ‭DMF‬ مطالعه شد.نمودارهای جذب - نسبت مولی به دست آمده از طیف ‭UV-Vis‬ کمپلکس هانشان می دهندکه این اکسیم کمپلکس هایی با نسبت مولی‭۱:۱ ‬رابا‭R2SNCl2‬ تشیکل می دهد.ترمودینامیک تشیکل کمپلکس های دی آکلیل قلع‭(IV)‬ دی کلیریدها با لیگاند ‭(H2L)‬مورد مطالعه قرار گرفت. ثابت های تشکیل ای ن کمپلکس ها به روش تیتاسیون ‭UV-Vis‬ وبا استفاده از برنامه کامپیوتری ‭SQAUD‬ تعین شدند.نتایج به دست آمده نشان داد که ثبات های تشکیل باافزایش ازدحام فضایی ترکیب آلی به صورت زیر کاهش می یابد‭MeSnCl2>Et2SnCl2>PH2SnCl2 :‬
اساتید راهنما و مشاور : کاکانژادی فرد، علی، استاد مشاور
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)