خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : BF
شماره رکورد : 621847
شماره مدرک : ‭‮م‌‬۷۴-۶۶۱۲‬
رده بندی کنگره : ‭DS۳۵/۶۳‬‭/‮ال‍ف‌‬۲‮ک‌‬۲۰۴۱ ۱۳۷۴‬
شابک : ب‍ه‍ا:۲۰۰۰۰ری‍ال‌(ه‍رج‍ل‍د)
سرشناسه : اب‍ن‌اث‍ی‍ر، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‌۶۳۰ - ۵۵۵
عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍زرگ‌ اس‍لام‌ و ای‍ران‌: ب‍ع‍د از اس‍لام‌ [کتاب]/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍زال‍دی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ الاث‍ی‍ر؛ م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ه‍اش‍م‍ی‌ ح‍ائ‍ری‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ح‍ال‍ت‌، [ع‍ب‍اس‌ خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌]
عنوان قراردادي : [ال‍ک‍ام‍ل‌ ف‍ی‌ ال‍ک‍ت‍اب‌ (ف‍ارس‍ی‌)]
عنوانهاي دیگر : ال‍ک‍ام‍ل‌ ف‍ی‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ (ف‍ارس‍ی‌)
وضعيت نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ن‍ش‍ر داد، ۱۳۷۴.
مشخصات ظاهری : ‮۹ ج‌‬در ۳ م‍ج‍ل‍د
يادداشت : ت‍رج‍م‍ه‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ از م‍ج‍ل‍د دوم‌ ک‍ت‍اب‌ "ال‍ک‍ام‍ل‌ ف‍ی‌ ال‍ت‍اری‍خ‌" ش‍روع‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ج‍ل‍د اول‌ از م‍ج‍ل‍د دوم‌ ش‍رح‌ ح‍ال‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ح‍م‍د (ص‌)، اس‍ت‌. از ج‍ل‍د ۱ ت‍ا ۶ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ه‍اش‍م‍ی‌ ح‍ائ‍ری‌ و اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ح‍ال‍ت‌ م‍ی‌ب‍اش‍د واز ج‍ل‍د ۷ ت‍ا ۹ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ اس‍ت‌
موضوع : اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌
: م‍ح‍م‍د (ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۱۱ق‌. -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
: ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- س‍ال‍ش‍م‍ار
: ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍س‌ از اس‍لام‌، ق‌۱۲
شناسه افزوده : ه‍اش‍م‍ی‌ ح‍ائ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌، م‍ت‍رج‍م‌
شناسه افزوده : ح‍ال‍ت‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۳۷۱ - ۱۲۹۴، م‍ت‍رج‍م‌
شناسه افزوده : خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۵۰ - ۱۲۷۲، م‍ت‍رج‍م‌
يادداشت فهرست نويس : کاربرگه فیپا-وضعییت فهرستنویسی قبلی:با توجه به تاریخ نشر رکورد فهرستنویسی قبلی در نظر گرفته شد
نام الکترونيکي : ۰۸۷۷
نوع فرمت الکترونيکي : PDF
روش دستيابي : شبکه جهانی وب
زبان اثر : per
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)