خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : BF
زبان اثر : per
شماره رکورد : 621860
شماره مدرک : ‭‮م‌‬۷۶-۳۱۱‬
رده بندی کنگره : ‭BP۴۱/۵‬‭/‮ن‌‬۳‮ال‍ف‌‬۵‬
شابک : ۳۷۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱،۲)
سرشناسه : ن‍ج‍ف‍ی‌ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د
عنوان و نام پديدآور : اس‍رار ع‍اش‍ورا [کتاب]/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د ن‍ج‍ف‍ی‌ ی‍زدی‌
عنوان روي جلد : اس‍رار ع‍اش‍ورا: زن‍دگ‍ان‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ اب‍اع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌) و اه‍م‍ی‍ت‌ م‍ج‍ال‍س‌ ع‍زاداری‌ و زن‍ده‌ ن‍گ‍ه‍داش‍ت‍ن‌ ع‍اش‍ورا.
عنوانهاي دیگر : اس‍رار ع‍اش‍ورا: زن‍دگ‍ان‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ اب‍اع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌) و اه‍م‍ی‍ت‌ م‍ج‍ال‍س‌ ع‍زاداری‌ در زن‍ده‌ ن‍گ‍ه‍داش‍ت‍ن‌ ع‍اش‍وراآ
وضعيت نشر : ق‍م‌: ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌، [۱۳۷۳؟].
مشخصات ظاهری : ‮۲ ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د‬ع‍ک‍س‌
يادداشتهاي مربوط به ويراست : چ‍اپ‌ س‍وم‌: پ‍ائ‍ی‍ز ۱۳۷۴؛ ب‍ه‍ا: ۶۰۰۰ ری‍ال‌
: چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۷۷؛ ۷۵۰۰ ری‍ال‌:‎ISBN 964-470-240-9‬
يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: اس‍رار ع‍اش‍ورا: زن‍دگ‍ان‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ اب‍اع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌) و اه‍م‍ی‍ت‌ م‍ج‍ال‍س‌ ع‍زاداری‌ و زن‍ده‌ ن‍گ‍ه‍داش‍ت‍ن‌ ع‍اش‍ورا.
کتابنامه، واژه نامه و نمایه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
مندرجات : ج‌. ۱. زن‍دگ‍ان‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ و ن‍ه‍ض‍ت‌ اب‍اع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و م‍ظل‍وم‍ی‍ت‌ اس‍لام‌ و اه‍ل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ در زم‍ان‌ ح‍ض‍رت‌ .-- ج‌. ۲. م‍ص‍ائ‍ب‌ و وق‍ای‍ع‌ ک‍رب‍لا و اه‍م‍ی‍ت‌ ح‍ف‍ظ ع‍اش‍ورا و م‍ج‍ال‍س‌ ع‍زاداری‌ س‍ی‍دال‍ش‍ه‍داآ و داس‍ت‍ان‍ه‍ای‍ی‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ع‍ن‍ای‍ات‌ و ف‍وائ‍د م‍ج‍ال‍س‌ ع‍زاداری‌ .--
موضوع : ع‍اش‍ورا
: ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۶۱ - ۴ق‌. -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
: واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ق‌۶۱
: ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۶۱ - ۴ق‌. -- س‍وگ‍واری‍ه‍ا
شناسه افزوده : ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌
نام الکترونيکي : ۰۸۹۷
نوع فرمت الکترونيکي : PDF
روش دستيابي : شبکه جهانی وب
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)