خط مشی دسترسی - کتابخانه دیجیتال دفتر تبلیغات اسلامی
صفحه آماده است.
برای استفاده بهینه از کتابخانه دیجیتال توصیه می‌گردد از مرورگرهای فایرفاکس موزیلا و گوگل کروم استفاده نمایید. برای مطالعه پایان نامه‌ها به محل نگهداری آنها مراجعه کنید زیرا این پژوهشگاه متن الکترونیکی همه پایان نامه ها را در اختیار ندارد.